Premie voor warmtepomp 2022

Wie investeert in een warmtepomp kan hiervoor een premie krijgen.

 

 

Disclaimer

Vanaf 1 juli 2022 wordt het premiesysteem hervormd. Bepaalde premies, waaronder de premie voor een warmtepomp, worden samengevoegd met de huidige renovatiepremie in Mijn VerbouwPremie en zullen particulieren en bedrijven via één online loket kunnen aanvragen. Specifiek gaat het over de premies van Fluvius voor isolatie en hernieuwbare energie. U kunt deze premies nog aanvragen bij Fluvius tot en met 30 juni 2022. Tussen 1 juli en 30 september 2022 kunt u de premies die onderdeel zijn van Mijn VerbouwPremie tijdelijk niet aanvragen. Vanaf 1 oktober kunt u Mijn VerbouwPremie online aanvragen. Mijn VerbouwPremies voor maatregelen die in aanmerking komen voor een totaalrenovatiebonus, worden automatisch toegevoegd aan een bestaand totaalrenovatiebonustraject. De nieuwe Mijn VerbouwPremie geldt voor woningen, appartementen en alle andere gebouwen in het Vlaamse Gewest.

Beschermde afnemers hebben tot 30 juni 2022 voor premieaanvragen bij Fluvius recht op verhoogde premies voor energiebesparende investeringen. Het bedrag van de Mijn VerbouwPremie wordt niet verhoogd voor beschermde afnemers, maar wel voor eigenaars die werken uitvoeren in de woning die ze zelf bewonen en van wie het gezinsinkomen onder bepaalde inkomensgrenzen valt. 

Voor dezelfde werken en dezelfde facturen is het niet mogelijk om zowel de Fluvius premie(s) als Mijn VerbouwPremie aan te vragen. Ga dus nu al na of het voor u interessanter is om nu de Fluvius premie(s) en eventueel de renovatiepremie aan te vragen of om te wachten tot u Mijn VerbouwPremie kan aanvragen. Een indicatie van waar u recht op kan hebben in Mijn VerbouwPremie krijgt u via de simulator.  

De volgende premies worden niet geïntegreerd in Mijn VerbouwPremie en kan u blijven aanvragen bij Fluvius: de EPC-labelpremie, de premie voor zonnepanelen, de premie voor elektrische sturing, de premie voor asbest en PV.

Voor welke woningen?
 • woningen
 • appartementen
 • appartementsgebouwen
 • aangesloten op het elektriciteitsnet voor 1 januari 2014
 • of waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen meer dan 5 jaar geleden werd verleend én waarbij het gebouw voldoet aan de EPB-eisen én de EPB-aangifte tijdig werd ingediend
 • voor sloop- en herbouwprojecten geldt de datum waarop de omgevingsvergunning werd verleend en niet de oorspronkelijke datum van aansluiting op het elektriciteitsnet
Voorwaarden?

Bekijk alle voorwaarden en technische eisen op het informatieblad.  Hieronder worden enkel de belangrijkste opgesomd.

 • nieuwe warmtepomp met Europees productlabel
  • geothermische warmtepomp: A++ of beter;
  • lucht/lucht warmtepomp: A+ of beter;
  • lucht/water warmtepomp: A+ of beter;
  • hybride warmtepomp: A+ of beter;
 • warmteafgiftetemperatuur van het systeem maximaal 55°;
 • geplaatst door of gevalideerd door een aannemer met certificaat van bekwaamheid;
 • warmtepomp mag niet worden gebruikt voor actieve koeling (airconditioning);
 • eindfactuur in 2022;
 • 1 keer per 10 jaar;
 • enkel cumuleerbaar met een premie voor warmtepompboiler als de warmtepompboiler eerst werd geplaatst;
 • wel cumuleerbaar met een premie voor warmtepompboiler als de lucht/lucht warmtepomp eerst werd geplaatst;
 • tot en met 30 juni 2022 aanvragen bij Fluvius, vanaf 1 oktober 2022, aanvragen in het loket van Mijn VerbouwPremie;
 • doelgroep beschermde afnemers verdwijnt voor eindfacturen vanaf 1 juli 2022. 
Bedrag?
Geothermische warmtepomp algemene doelgroep beschermde afnemer
enkel een elektriciteitsmeter dag of dag/nacht € 4000 en max 40% van het factuurbedrag incl. btw € 4800 en max 50% van het factuurbedrag incl. btw
ook een meter uitsluitend nachttarief voor elektriciteit € 4800 en max 50% van het factuurbedrag incl. btw € 4800 en max 50% van het factuurbedrag incl. btw
als geplaatst ter vervanging van elektrische weerstandsverwarming of in niet-aardgasgebied € 8000 en max 40% van het factuurbedrag incl. btw € 9600 en max 50% van het factuurbedrag incl. btw
Lucht/lucht warmtepomp   algemene doelgroep beschermde afnemer
enkel een elektriciteitsmeter dag of dag/nacht € 300 en max 40% van het factuurbedrag incl. btw € 360 en max 50% van het factuurbedrag incl. btw
ook een meter uitsluitend nachttarief voor elektriciteit € 360 en max 50% van het factuurbedrag incl. btw € 360 en max 50% van het factuurbedrag incl. btw
als geplaatst ter vervanging van elektrische weerstandsverwarming of in niet-aardgasgebied € 600 en max 40% van het factuurbedrag incl. btw € 720 en max 50% van het factuurbedrag incl. btw
Lucht/water warmtepomp (opgelet: enkel voor eindfacturen vanaf 1/1/2022, hogere premie dan in 2021 van toepassing) algemene doelgroep beschermde afnemer
enkel een elektriciteitsmeter dag of dag/nacht € 3000 en max 40% van het factuurbedrag incl. btw € 3600 en max 50% van het factuurbedrag incl. btw
ook een meter uitsluitend nachttarief voor elektriciteit € 3600 en max 50% van het factuurbedrag incl. btw € 4320 en max 50% van het factuurbedrag incl. btw
als geplaatst ter vervanging van elektrische weerstandsverwarming of in niet-aardgasgebied € 6000 en max 40% van het factuurbedrag incl. btw € 7200 en max 50% van het factuurbedrag incl. btw
Hybride warmtepomp (opgelet: enkel voor eindfacturen vanaf 1/1/2022, hogere premie dan in 2021 van toepassing) algemene doelgroep beschermde afnemer
enkel een elektriciteitsmeter dag of dag/nacht € 2000 en max 40% van het factuurbedrag incl. btw € 2400 en max 50% van het factuurbedrag incl. btw
ook een meter uitsluitend nachttarief voor elektriciteit € 2400 en max 50% van het factuurbedrag incl. btw € 2880 en max 50% van het factuurbedrag incl. btw
als geplaatst ter vervanging van elektrische weerstandsverwarming of in niet-aardgasgebied € 4000 en max 40% van het factuurbedrag incl. btw € 4800 en max 50% van het factuurbedrag incl. btw

Enkel facturen die maximaal 2 jaar oud zijn op het ogenblik van de premieaanvraag komen in aanmerking.

Opgelet: hogere premie voor lucht/water en hybride warmtepomp voor eindfacturen vanaf 1/1/2022 tot en met 31/12/2023.

Als de vereniging van mede-eigenaars of de syndicus de premie aanvraagt voor verschillende wooneenheden, bedraagt de premie per appartement maximaal 40% van de factuurbedragen, inclusief btw met een maximum van respectievelijk 4000/300/2000/3000 euro, afhankelijk van het type warmtepomp, per wooneenheid.

 

Wie kan de premie aanvragen?

De investeerder in de warmtepomp kan de premie aanvragen.

Woont u in een woongebouw met gedwongen mede-eigendom (bv. appartement, cohousing, …),  dan wordt de premie voor warmtepomp verleend aan:

 • de vereniging van mede-eigenaars als de warmtepomp in een gemeenschappelijk deel wordt geplaatst;
 • degene die de factuur betaalt, als de warmtepomp in een privédeel wordt geplaatst.

Als het gaat om een gezamenlijke investering met een gezamenlijke factuur voor een investering in een privédeel, dan kan de vereniging van mede-eigenaars mits schriftelijk akkoord van alle individuele eigenaars, de premieaanvraag indienen.

Bent u voor deze investering een energielening aangegaan bij een energiehuis? Dan vraagt het energiehuis in uw naam en voor uw rekening de premie aan zodat het terug te betalen bedrag van uw lening onmiddellijk wordt verlaagd.

Hoe en wanneer aanvragen?
 • nadat de werken zijn uitgevoerd;
 • het jaartal van de eindfactuur bepaalt de premievoorwaarden die van toepassing zijn;
 • enkel facturen die maximaal 2 jaar oud zijn op het ogenblik van de premieaanvraag komen in aanmerking;
 • de premie kan 1 keer per 10 jaar worden aangevraagd;
 • online via fluvius.be of op papier ( nog tot en met 30/06/2022, vanaf 1/10/2022 via het loket van Mijn VerbouwPremie (momenteel nog niet beslist voor hybride warmtepompen))

OPGELET: U kunt deze premie nog aanvragen bij Fluvius tot en met 30 juni 2022. Tussen 1 juli en 30 september 2022 kunt u de premies die onderdeel zijn van Mijn VerbouwPremie tijdelijk niet aanvragen. Vanaf 1 oktober kunt u Mijn VerbouwPremie online aanvragen.  Voor dezelfde werken en dezelfde facturen is het niet mogelijk om zowel de Fluvius premie(s) als Mijn VerbouwPremie aan te vragen  

Naar het aanvraagformulier

U kunt de aanvraagformulieren hier downloaden. 

Bekijk ook

 

Published on: 
15-06-2022