Premie voor warmtepomp niet-woongebouwen 2021

Wie investeert in een warmtepomp kan hiervoor een premie krijgen.

Voor welke gebouwen?
 • gebouwen andere dan woningen en appartementen
 • aangesloten op het elektriciteitsnet voor 1 januari 2014
 • of waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen meer dan 5 jaar geleden werd verleend én waarbij het gebouw voldoet aan de EPB-eisen én de EPB-aangifte tijdig werd ingediend
Voorwaarden?

Bekijk de uitgebreide voorwaarden op het informatieblad. Hieronder worden enkel de belangrijkste opgesomd.

 • nieuwe warmtepomp moet voldoen aan minimumeisen inzake energie efficiëntie - de concrete voorwaarden worden vermeld op het aanvraagformulier en verschillen per type warmtepomp;
 • warmteafgiftetemperatuur van het systeem maximaal 55°;
 • geplaatst door of gevalideerd door een aannemer met certificaat van bekwaamheid;
 • warmtepomp mag niet worden gebruikt voor actieve koeling (airconditioning);
 • eindfactuur in 2021;
 • 1 keer per 10 jaar;
 • enkel cumuleerbaar met een premie voor warmtepompboiler als de warmtepompboiler eerst werd geplaatst;
 • wel cumuleerbaar met een premie voor warmtepompboiler als de lucht/lucht warmtepomp eerst werd geplaatst;
Bedrag?
 • De premies zijn afhankelijk van het type warmtepomp en afhankelijk van het elektrisch compressorvermogen dan wel van het geïnstalleerde gasvermogen;
 • De maximale premiebedragen zijn
  • 57.000 euro voor geothermische warmtepompen;
  • 23.500 euro voor lucht/water warmtepompen;
  • 12.500 euro voor hybride lucht/water warmtepompen;
  • 4.800 euro voor lucht/luchtwarmtepompen;
 • Wanneer een warmtepomp wordt geplaatst in een gebouw gelegen in een gebied waar geen aardgasdistributienet aanwezig is, dan worden de premie en maximale premiebedragen verdubbeld.
 • De premies zijn bovendien steeds beperkt tot 40% van het factuurbedrag excl. btw.

Enkel facturen die maximaal 2 jaar oud zijn op het ogenblik van de premieaanvraag komen in aanmerking.

Wie kan de premie aanvragen?

De investeerder in de warmtepomp kan de premie aanvragen.

Hoe en wanneer aanvragen?
 • nadat de werken zijn uitgevoerd;
 • het jaartal van de eindfactuur bepaalt de premievoorwaarden die van toepassing zijn;
 • enkel facturen die maximaal 2 jaar oud zijn op het ogenblik van de premieaanvraag komen in aanmerking;
 • online via fluvius.be of op papier.
Published on: 
10-08-2021