Premie voor warmtepompboiler niet-woongebouwen 2021

Wie investeert in een warmtepompboiler kan hiervoor een premie krijgen.

Voor welke gebouwen?
 • voor gebouwen andere dan woningen en appartementen
 • aangesloten op het elektriciteitsnet voor 1 januari 2014
 • of waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen meer dan 5 jaar geleden werd verleend én waarbij het gebouw voldoet aan de EPB-eisen én de EPB-aangifte tijdig werd ingediend
Voorwaarden?

Bekijk de uitgebreide voorwaarden op het informatieblad. Hieronder worden enkel de belangrijkste opgesomd.

 • nieuwe warmtepompboiler met Europees productlabel A+ of beter;
 • warmtepompboiler wordt gebruikt voor de productie van sanitair warm water;
 • beschikt over een regeling om de warm water temperatuur te verhogen bij een extern signaal om zo aan thermische opslag te kunnen doen. U kunt de lijst van in aanmerking komende warmtepompboilers raadplegen op de website van ODE;
 • geplaatst door een aannemer;
 • eindfactuur in 2021;
 • 1 keer per 10 jaar;
 • niet cumuleerbaar met een premie voor zonneboiler;
 • enkel cumuleerbaar met een premie voor warmtepomp als de warmtepompboiler eerst werd geplaatst;
 • wel cumuleerbaar met een premie voor een lucht-lucht warmtepomp als deze warmtepomp eerst werd geplaatst;
Bedrag?
 • tot 2 kW= 300 euro
 • vanaf 2 kW: premie in functie van het elektrisch compressorvermogen
 • maximaal 40% van het factuurbedrag excl. btw
 • maximaal 3.780 euro

Enkel facturen die maximaal 2 jaar oud zijn op het ogenblik van de premieaanvraag komen in aanmerking.

Wie kan de premie aanvragen?

De investeerder in de warmtepompboiler kan de premie aanvragen.

Hoe en wanneer aanvragen?
 • nadat de werken zijn uitgevoerd;
 • het jaartal van de eindfactuur bepaalt de premievoorwaarden die van toepassing zijn;
 • enkel facturen die maximaal 2 jaar oud zijn op het ogenblik van de premieaanvraag komen in aanmerking;
 • online via fluvius.be of op papier.