Premie voor zero-emissievoertuigen stopt eind 2019

  • 28 oktober 2019

De Vlaamse Regering besliste op vrijdag 20/12/2019 definitief om de premie voor zero-emissievoertuigen stop te zetten vanaf 1 januari 2020 voor natuurlijke personen, vzw’s, autodeelbedrijven en houders van vergunningen van taxidiensten.

Uitzondering voor voertuigen die nog in 2019 besteld werden.

Wie nog in 2019 een elektrische wagen, elektrische bromfiets klasse B of een elektrische motorfiets  besteld heeft, waarvan de levering/inschrijving pas in 2020 zal plaatsvinden, komt wel nog aanmerking, indien de premie wordt aangevraagd uiterlijk op 31/10/2020 na inschrijving van het voertuig. De premie moet ook altijd aangevraagd worden binnen de 3 maand na de eerste inschrijving van het voertuig.

Indien u uiterlijk op 31/10/2020 de premie voor een zero-emissie-voertuig aanvraagt, zal u altijd een bestelbon gedateerd uiterlijk op 31/12/2019 moeten kunnen voorleggen.  Het moet gaan om een onherroepelijke contractuele bestelling van een zero-emissievoertuig. Loutere aankoopbeloftes of aankoopopties komen niet in aanmerking.

Published on: 
01-01-2020