Premie voor zonnepanelen niet-woongebouwen 2021

Wie investeert in zonnepanelen kan hiervoor een premie krijgen.

Voor welke gebouwen?
 • gebouwen andere dan woningen en appartementen
 • aangesloten op het elektriciteitsnet voor 1 januari 2014
 • of waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen meer dan 5 jaar geleden werd verleend én waarbij het gebouw voldoet aan de EPB-eisen én de EPB-aangifte tijdig werd ingediend
Voorwaarden?

Bekijk de uitgebreide voorwaarden op het informatieblad. Hieronder worden enkel de belangrijkste opgesomd.

 • nieuwe zonnepanelen met een omvormervermogen kleiner dan of gelijk aan 10 kVA;
 • geplaatst door of gevalideerd door een aannemer met certificaat van bekwaamheid;
 • geplaatst op een dak van een gebouw, dat geïsoleerd is (Rd-waarde van minstens 3 m2K/W) als het gebouw verwarmd wordt;
 • in dienst genomen in 2021;
 • eenmalig, één per gebouw;
 • achter het aansluitingspunt zijn of waren nog geen zonnepanelen in  dienst (met uitzondering van eigendomsoverdracht waarbij de installatie voorafgaand aan de eigendomsoverdracht werd verwijderd);
 • de geplaatste zonnepanelen moeten uiterlijk drie maanden na de indienstname bij de netbeheerder aangemeld zijn;
 • de zonnepanelen mogen gedurende minstens vijftien jaar na indienstname niet verplaatst  worden naar een ander perceel;
 • de zonnepanelen mogen niet uitgebreid worden met een installatie die geniet van de regeling van de ‘terugdraaiende teller’, tenzij de betrokken netgebruiker onherroepelijk afstand heeft gedaan van het recht op de terugdraaiende teller;
 • de premieaanvraag moet binnen de 3 maanden na indienstname worden ingediend.
 • conform artikel 3.1.52, §1, vijfde lid van het Energiebesluit van 19 november 2010 moet een digitale meter worden geplaatst binnen de negentig dagen na de aanmelding van een nieuwe PV-installatie. De premie wordt pas uitbetaald nadat er een digitale meter is geplaatst.
Bedrag?
 • 300 €/ kWp voor de eerste 4 kWp  en 150 €/kWp van 4 tot 6 kWp, max 1500 € en  max 40% van het factuurbedrag excl. btw

Enkele voorbeelden:
Stel u neemt in 2021 een nieuwe installatie in dienst:

 • 12 zonnepanelen van 320 Wp, samen goed voor een vermogen van 3,84 kWp. Indien u aan alle voorwaarden voldoet, ontvangt u een premie van 3,84 x 300 euro = 1152 euro.
 • 18 panelen van 300 Wp, samen goed voor een vermogen van 5,40 kWp. Indien u aan alle voorwaarden voldoet, ontvangt u een premie van 4 x 300 euro + 1,40 x 150 euro = 1410 euro.
 • 34 panelen van 290 Wp, samen goed voor een vermogen van 9,86 kWp. Indien u aan alle voorwaarden voldoet, ontvangt u een premie van 4 x 300 euro + 2 x 150 euro = 1500 euro.

De premie zal vanaf 2022 dalen.

Wie kan de premie aanvragen?

De investeerder in de zonnepanelen kan de premie aanvragen.

Hoe en wanneer aanvragen?
 • nadat de werken zijn uitgevoerd;
 • de datum van indienstname (datum AREI-keuring) bepaalt de premievoorwaarden die van toepassing zijn;
 • binnen de drie maanden na indienstname, bij aanmelding van de installatie;
 • online via fluvius.be.
Published on: 
10-08-2021