Premies via uw netbeheerder in 2021

De Vlaamse Regering nam op 10/7/2020 een tweede principiële beslissing om de premies van de netbeheerder vanaf 2021 beperkt aan te passen. Vanaf 2021 wordt er ook tijdelijk een premie gegeven voor zonnepanelen.  Voor beschermde afnemers zijn er vooral wijzigingen gepland voor de premie voor een condensatieketel (eindfacturen vanaf 2021).

De beknopte premieoverzichten vindt u hier:

De  overzichten zijn onder voorbehoud van definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering.