Representatieve projectcategorie voor warmte-krachtkoppeling

Het Vlaams Energieagentschap berekent voor nieuwe projecten met startdatum vanaf 1 januari 2013 de onrendabele toppen en bandingfactoren op basis van de meest kostenefficiënte en performante type-installaties.

Eén van de voorwaarden om certificaten te ontvangen is dat de installatie een projectcategorie heeft. Als er voor uw installatie met startdatum na 1 januari 2013 geen projectcategorie is, kan u geen certificaten verkrijgen.

De representatieve projectcategorieën voor warmte-krachtinstallaties zijn bepaald in artikel 6.2/1.4 van het Energiebesluit. De projectcategorie die bepaald is voor uw project, vindt u terug in de principebeslissing of de definitieve beslissing.

Startdatum  voor 1 januari 2013

Deze installaties hebben geen projectcategorie.

Startdatum  voor 1 januari 2018

In de mededeling MEDE-2013-3 vindt u het stroomschema van de representatieve projectcategoriën voor 1 januari 2018.

Ook interessant

Vindt u in het Energiebesluit geen representatieve categorie voor uw project? Misschien komt u in aanmerking voor een projectspecifieke bandingfactor.