Referentie-installatie

Bij het indienen van de principeaanvraag moet u een gedetailleerde berekening van de extra investeringskosten van de installatie ten opzichte van de referentie-installatie toevoegen. De kost van de referentie-installatie staaft u met een onafhankelijk document. De referentie-installatie zijn als volgt bepaald:

Nuttige-groenewarmte-installaties

  • Voor de productie van warmte: hoogrendementsketel op aardgas
  • Voor de productie van stoom: stoomketel op aardgas
  • Voor de productie van koude: elektrisch aangedreven compressiekoelmachine

Installaties voor de benutting van restwarmte

  • Voor de productie van warmte: hoogrendementsketel op aardgas
  • Voor de productie van stoom: stoomketel op aardgas
  • Voor de productie van koude: elektrisch aangedreven compressiekoelmachine

Warmtenetten en installaties voor de productie en injectie van biomethaan

  • Hiervoor hoeven de kosten van een referentie-installatie niet in rekening worden gebracht.

Het rendement van de hoogrendementsketel en de stoomketel op aardgas is 90% (conform het Uitvoeringsbesluit 2011/877/EU Annex II)

Published on: 
30-11-2018