Renovatiepact

Een werk in fases

grafische voorstelling renovatiepact
Niet enkel het opwaarderen van het Vlaamse woningpark tot de langetermijndoelstelling zal in verschillende fasen verlopen, ook het concretiseren van het Renovatiepact zelf verloopt in fases.

De eerste fase liep van december 2014 tot medio 2015. De tweede fase loopt van het najaar van 2015 tot medio 2016.

Een coherent actieplan uitwerken dat, in een korte-, halflange- en langetermijnperspectief, leidt tot een sterke verhoging van de renovatiegraad van ons Vlaams woningpatrimonium en de energieprestatie ervan optimaliseert tot het bijna-energieneutraal niveau.

Omdat een grondige verbetering van de energieprestatie van het Vlaamse woningenbestand noodzakelijk is.