Werf 1: Langetermijndoelstelling uitwerken en opvolgingsindicator voor evolutie vernieuwingsgraad vastleggen.

Deeltaak 1: simulaties en analyses

Extra simulaties en analyses uitvoeren ter onderbouwing van de samenstelling van het maatregelenpakket en de prestatie-indicator, o.a. haalbaarheid nagaan voor vrij recente nieuwbouw en oudere woningen die al een grondige renovatie hebben ondergaan.

Coördinator van werkgroep: VEKA (Ann Collys)

Deeltaak 2: bepaling niveau van de gebouwschileis

Het gewenste niveau bepalen van de gebouwschileis bij de prestatiebenadering. Om het niveau van de gebouwschileis als onderdeel van de langetermijndoelstelling voor bestaande gebouwen te bepalen, zijn verdere simulaties nodig op basis van reële gebouwen uit de EPC-databank. Het niveau moet zo worden bepaald dat er voldoende garantie is tot investeringen in de gebouwschil, maar ook zo dat uitwisselbaarheid van maatregelen mogelijk is. Zo moet een woning waar bijvoorbeeld het niet wenselijk is om de voorgevel te isoleren, ook kunnen voldoen door meer te investeren op andere vlakken. Daarnaast moet ook onderzocht worden hoe het creëren van problemen door bepaalde constructies niet te isoleren, kan worden vermeden.

Coördinator van werkgroep: VEKA (Ann Collys)

Deeltaak 3: verduidelijken wat men verstaat onder woonkwaliteit

Verduidelijken van wat onder woningkwaliteit (stabiliteit en bouwfysica, veiligheid en gezondheid) moet worden verstaan. Als basis wordt de vorm en inhoud van het technisch verslag van de woningcontroles gebruikt.

Coördinator van werkgroep: Agentschap Wonen (Hilde Van Den Bosch)

Deeltaak 4: eenduidige opvolgingsindicator

Teneinde de impact van de acties van het Renovatiepact te kunnen inschatten en opvolgen, moet er een eenduidige opvolgingsindicator voor de vernieuwingsgraad van het Vlaamse woningbestand worden vastgelegd.

Coördinator van werkgroep: VEKA (Tine Tanghe)