Werf 10: Communicatie

Uittekenen van een doordachte gezamenlijke marketingstrategie voor het Renovatiepact op korte, middellange en lange termijn. Deze strategie wordt afgestemd met de langetermijnstrategie in de richting van klimaatneutraliteit, zoals in het instrument van de Burgemeesterconvenant.

Deze marketingstrategie bevat als voornaamste elementen:

  • Communicatieve roepnaam voor de langetermijndoelstelling uitwerken.
  • Gemeenschappelijke rode draad uittekenen (algemene merkarchitectuur).
  • Een positieve boodschap uitwerken (individueel voordeel gekoppeld aan maatschappelijk nut).
  • Pragmatische segmentatie van doelgroepen (maatwerk voor bijzondere doelgroepen).
  • Relevante kanalen en instrumenten afbakenen.
  • Sociale druk en gedragspsychologie innovatief en efficiënt inzetten.
  • Gemengde financieringstechnieken onderzoeken voor vergroten communicatie-impact (overheid + stakeholders).
  • De voorstellen van de andere werven evalueren op hun communiceerbaarheid.

Coördinator van de werkgroep: nog te bepalen.