Werf 2: Concept van woningpas verder concreet uitwerken.

De woningpas zal dienen om de evolutie van iedere woning naar de langetermijndoelstelling te kunnen opvolgen. In dit verband moet de woningpas gezien worden als een kwaliteitsvol instrument waarvan de kwaliteit op een efficiënte manier gewaarborgd en gehandhaafd wordt.

Deeltaken:

  • Concept van woningpas vastleggen, zowel inhoudelijk als op vlak van technisch concept (IT infrastructuur).
  • Afstemming zoeken met gelieerde projecten, o.a. diegene die worden opgestart in kader van Vlaanderen Radicaal Digitaal (‘Gebouwenregister, de digitale gebouwenpas voor Vlaanderen’, ‘Vlaams Loket Woningkwaliteit’, ‘Digitaal communiceren met burgers en bedrijven’)
  • Concreet stappenplan uitwerken voor de concrete ontwikkeling en implementatie van de gebruiksvriendelijke woningpas, met inschatting van budget en voorstel van verantwoordelijkheden per deeltaak.

Aandachtspunten:

  • De woningpas spoort samen met het project ‘integratie attesten’ en moet tot een administratieve vereenvoudiging leiden bij bouw/verbouw, te-koop en te-huurstellingen.
  • Bij de uitwerking van de woningpas moet ook aandacht worden besteed aan een verdere afstemming tussen het niet-verplichte conformiteitsattest en het EPC om zo tot een globaal beeld te komen over de woningkwaliteit, de bouwfysische staat en de energieprestatie.
  • Toekomstige gebruikers voldoende betrekken bij concrete uitwerking van woningpas, bijvoorbeeld via samenstelling van een gebruikersgroep.

Coördinator van werkgroep: VEKA (Tine Vande Casteele)

Published on: 
22-01-2018