Werf 4: Kennisplatform goede actievoorbeelden

Het kennisplatform zal de komende jaren de goede actievoorbeelden uit binnen- en buitenland verder blijven inventariseren. Bovendien zullen de al opgelijste voorbeelden verder worden opgevolgd met name voor wat betreft hun concrete impact op de renovatiemarkt en haalbaarheid van uitrol in Vlaanderen. De focus ligt hierbij op inspiratievolle, reeds succesvol gebleken, hefboomprojecten voor de ondersteuning van (stapsgewijze) doorgedreven renovatie.

Het kennisplatform zal initiatieven nemen om de resultaten van de inventarisatie en monitoring gericht te verspreiden naar de belanghebbenden, in het bijzonder de andere werven van het Renovatiepact.

In het bijzonder zal de Duitse renovatiestrategie verder worden bestudeerd als mogelijke interessante inspiratiebron voor het renovatieadvies, de woningpas, premies voor totaalrenovatie, …

Coördinator van de werkgroep: WTCB (Johan Van Dessel)