Werf 5: Financiële ondersteuningsvormen

Deeltaak 1: onderzoek woningfiscaliteit

Optimaliseren van het onderzoek van de woningfiscaliteit ter ondersteuning van de renovatiegraad van bestaande woningen.

Teneinde op een structurele wijze de gewenste energieprestatie en woningkwaliteit van ons woningbestand te realiseren, moet op termijn een woningfiscaliteit worden uitgebouwd die de energieprestatie en woningkwaliteit (mede) als heffingsbasis hanteert. Woningen die de vooropgestelde norm inzake energieprestatie- en woningkwaliteit niet behalen, zullen hiervoor extra worden belast. Op die manier worden de eigenaars van deze woningen gemotiveerd om de noodzakelijke investeringen zo spoedig mogelijk uit te voeren. De opbrengst van deze malus kan dan als bonus worden verdeeld onder:

  • Woningeigenaars die tot specifieke doelgroepen behoren.
  • Woningeigenaars die hun woning(en) aanzienlijk beter renoveren dan de vooropgestelde norm.
  • ….

De Vlaamse overheid moet de noodzakelijke hervorming mee voorbereiden via een mulitdisciplinair team (fiscale experten, experten energieprestatie en woningkwaliteit, ….).

Coördinator van de werkgroep: nog te bepalen.

Deeltaak 2: innovatieve ondersteuningsvormen

Nieuwe business modellen voor renovatieplanners kunnen maar slagen indien de doelgroep voldoende garanties heeft op een stabiel beleidskader voor de ondersteuning van renovatiewerken (duidelijke doelstelling en duidelijk beleidskader, geen stop and go). Subsidieregelingen zijn niet geschikt om de vereiste business cases voor de ontwikkeling van een markt voor renovatieplanners te ondersteunen.  Er moeten hiervoor meer innovatieve ondersteuningsvormen worden ontwikkeld (bijv. waarborgregelingen, Energy Performance Contracting, crowdfundinginitiatieven, renovatiecoöperatieven,…..).

Er moet werk worden gemaakt van een terugverdienmodel gebaseerd op onder meer energiebesparing teneinde de investerings- en/of ontleningscapaciteit te verhogen, dit zowel via onderzoek als via het opzetten van een demonstratieproject.

Voor bestaande financieringsinstrumenten zal worden onderzocht of ze kunnen worden geoptimaliseerd, bijvoorbeeld zal wat de handlichtingstermijn voor hypothecaire inschrijvingen betreft, worden onderzocht om deze te verlengen van 30 naar 40 jaar.

Coördinator van de werkgroep: VCB

Deeltaak 3: premies voor realiseren langetermijndoelstelling

Inzake premies zullen ondersteuningsvormen voor - al dan niet gefaseerde, individuele of collectieve (wijk) - energetische renovaties tot de langetermijndoelstelling verder in kaart worden gebracht. Deze kunnen doelgroepgericht, tijdgebonden, locatiespecifiek of generiek zijn. Na ex ante evaluatie van de opgemaakte inventaris worden de meest geschikt bevonden ondersteuningsvormen concreet uitgewerkt en geïmplementeerd.

Coördinator va de werkgroep: VEKA (Tine Tanghe)