Werf 6: Nieuwe mogelijke business modellen en demonstratieprojecten uitwerken.

Businessmodellen

In Vlaanderen is nog een groot potentieel om samenwerking tussen bedrijven te bevorderen en om nieuwe business modellen voor de realisatie van grondige renovaties te ontwikkelen. De  nieuwe business modellen moeten samenwerking tussen vaklui en experten bevorderen en voor de klant leiden tot minder overlast en duidelijk verbeterde energieprestaties van de woning.

In de werkgroepen van fase 1 zijn verschillende mogelijke denkpistes aangehaald:

 • Renovatie-, woon- en advieswinkels. Fysieke One Stop Shops waar klanten kunnen binnenstappen voor advies en procesbegeleiding.
 • Meer gestructureerde samenwerking tussen bedrijven voor de uitvoering van renovatiewerken stimuleren. Samenwerkingsverbanden kunnen middelen en kennis samenbrengen voor een betere klantenbenadering en kwaliteitszorg.
 • Sleutel-op-de-deur renovatiebedrijven verder laten ontwikkelen en inzetten voor wijkrenovaties. Eventueel zelfs evolueren van B2C (business-to-consumer) naar B2B (business-to-business)/ESCO-aanpak waarbij de renovatiewerken worden gefinancierd dankzij de gerealiseerde besparingen op de energiekosten.
 •  …

Demonstratieprojecten

Teneinde de doelstellingen van het Renovatiepact te kunnen realiseren, moeten op zo kort mogelijke termijn concrete praktijkervaringen worden opgedaan met o.a.:

 • Haalbaarheid en betaalbaarheid van de langetermijndoelstelling.
 • Haalbaarheid van nieuwe business modellen voor grondige renovatiewerken -  ESCO-aanpak voor appartementen.
 • Mogelijkheden van wijkrenovatie
 • Crowdfundinginitiatieven ten behoeve van renovatieprojecten.
 •  ..

Demonstratieprojecten kunnen helpen om:

 • Bedrijven kennis en ervaring te laten opbouwen om nieuwe businessmodellen te creëren.
 • Brug te maken van idee voor hefboomactie naar effectieve implementatie met een belangrijke meerwaarde voor de realisatie van de langetermijndoelstelling.
 • De business case voor renovatieleningen van banken te versterken.
 • …..

In samenwerking overheid-bouwsector moeten op korte termijn zoveel mogelijk demonstratieprojecten worden gerealiseerd.

Coördinator van de werkgroep: VEKA (Ellen Moons)