Werf 8: Energiearmoedeprogramma

Tegen eind 2015 wordt een Actieplan Energiearmoede voorbereid via een participatief proces met alle belanghebbenden. De nadruk zal daarbij enerzijds liggen op het behoud en de optimalisatie van de huidige al uitgebreide bescherming tegen afsluiting van de energielevering. Anderzijds zal sterk worden ingezet op een structurele verlaging van het energieverbruik in de woningen van kwetsbare gezinnen. Bestaande doelgroepgerichte instrumenten zoals de energiescan en de hoge premie voor sociale dakisolatieprojecten, 50% hogere premiebedragen, de Vlaamse energielening aan 0%-rente en kortingbonnen voor energiezuinige huishoudtoestellen voor beschermde afnemers, zullen op hun verdiensten en tekortkomingen beoordeeld worden. Via een participatieve aanpak zullen suggesties voor optimalisaties van bestaand beleid en voor bijkomende maatregelen uitgewerkt worden. Minstens voor de in het Regeerakkoord en de Beleidsnota Energie al voorziene uitbouw van sociale energie-efficiëntieprogramma’s op vlak van hoogrendementsglas en spouwmuurisolatie zullen in het actieplan concrete voorstellen worden opgemaakt. Daarnaast zal worden bestudeerd op welke manier in de sociale huisvesting en huurwoningen via een collectieve aanpak een versnelling van de energetische opwaardering van het patrimonium kan worden gerealiseerd.

Coördinator van de werkgroep: VEKA (Roel Vermeiren)