Representatieve projectcategorie voor groenestroominstallaties

Het Vlaams Energieagentschap berekent voor nieuwe projecten met startdatum vanaf 1 januari 2013 de onrendabele toppen en bandingfactoren op basis van de meest kostenefficiënte en performante type-installaties. Eén van de voorwaarden om groenestroomcertificaten te ontvangen is dat de installatie een projectcategorie heeft. Als er voor uw installatie met startdatum na 1 januari 2013 geen projectcategorie is, kan u geen groenestroomcertificaten verkrijgen. De projectcategorieën voor groene stroom zijn bepaald in artikel 6.2/1.2 van het Energiebesluit.

De representatieve projectcategorie bepaalt samen met de startdatum welke bandingfactor voor het project van toepassing is.

Let op, wijzigingen aan de installatie moet u onmiddellijk melden aan VEA, of in het geval van zonne-energie aan de netbeheerder. Als de wijziging tot gevolg heeft dat de installatie niet meer binnen de projectcategorie valt, zal u geen groenestroomcertificaten (meer) ontvangen.

Wanneer is er sprake van een nieuwe installatie?

Als een aanvraag binnen drie jaar na indienstneming gebeurt en alle onderdelen nieuw zijn, beschouwt het VEA dit als een nieuwe installatie. Na drie jaar kan een installatie niet meer beschouwd worden als nieuw.

Onderstaand schema's geven een overzicht van de representatieve projectcategorieën voor groenestroominstallaties.

Eén van de voorwaarden om groenestroomcertificaten te ontvangen is dat de installatie een projectcategorie heeft. Als er voor uw installatie met startdatum na 1 januari 2013 geen projectcategorie is, kan u geen groenestroomcertificaten verkrijgen.

De projectcategorieën voor groene stroom zijn bepaald in artikel 6.2/1.2 van het Energiebesluit. De representatieve projectcategorie bepaalt samen met de startdatum welke bandingfactor voor de installatie van toepassing is.

Let op, installaties die elektriciteit produceren uit biogas of biomassa met datum van indienstneming na 25 december 2021 of met een startdatum vanaf 1 juli 2019, moeten een kwalitatieve warmte-krachtinstallatie zijn om recht te hebben op groenestroomcertificaten.

Wijzigingen aan de installatie moet u onmiddellijk melden aan VEA, of in het geval van zonne-energie aan de netbeheerder. Als de wijziging van een project tot gevolg heeft dat de installatie niet meer binnen de projectcategorie valt, zal u geen groenestroomcertificaten (meer) ontvangen.

Projectcategorieën groene stroom voor installaties met startdatum vanaf 15 september 2020

Download hier het stroomschema: pdf bestandProjectcategorieën groene stroom voor installaties met startdatum vanaf 15 september 2020.pdf (887 kB)

Startdatum voor 1 januari 2018

Inpdf bestandde mededeling MEDE-2013-3 (875 kB) vindt u het stroomschema van de representatieve projectcategoriën voor 1 januari 2018.

Startdatum voor 1 januari 2013

Deze installaties hebben geen projectcategorie.