Ik heb microwarmte-krachtkoppeling of een kleine windmolen