Aan welke voorwaarden moeten de installatie en de aanvraag voldoen voor de retroactieve investeringspremie?

Om in aanmerking te komen voor de eenmalige retroactieve investeringspremie, moeten uw zonnepaneleninstallatie en uw aanvraag aan álle onderstaande voorwaarden voldoen:

 • uw zonnepaneleninstallatie moet beschikken over een maximaal omvormervermogen kleiner dan of gelijk aan 10 kVA;
 • uw zonnepaneleninstallatie moet in dienst genomen zijn (datum AREI-keuringsverslag) in de periode van 1 januari 2006 tot en met 31 december 2020;
 • uw zonnepaneleninstallatie moet beschikken over een digitale meter;
 • uw zonnepaneleninstallatie moet aangesloten zijn op het elektriciteitsdistributienet en moet in staat zijn elektriciteit te injecteren op het elektriciteitsdistributienet en dat gedurende de laatste 12 maanden nog eens gedaan hebben;
 • uw zonnepaneleninstallatie moet toepassing maken van de regeling van de terugdraaiende teller op het moment van de bekendmaking van het arrest van het Grondwettelijk Hof;
 • uw zonnepaneleninstallatie moet aangemeld zijn bij de distributienetbeheerder (Fluvius) en dit uiterlijk op 1 mei 2021;
 • uw aanvraag moet ingediend zijn uiterlijk 6 maanden na de plaatsing van de digitale meter en niet later dan 31 december 2025. De aanvraag zal gebeuren via de website van Fluvius;
 • de eigenaar of gebruiker van de zonnepaneleninstallatie heeft de distributienetbeheerder (Fluvius) vanaf 1 januari 2025 voor de plaatsing van de digitale meter niet de toegang geweigerd tot de ruimte waar de elektriciteits- of aardgasmeter staat.
  Meer informatie kan u terugvinden in de rubriek 'Hoe verloopt de uitrol van de digitale meter?';
 • er mag geen rechtsvordering ten aanzien van het Vlaamse Gewest tot vergoeding van enige schade zijn ingediend.