Welk bedrag mag ik verwachten?

Let op: deze regeling kreeg op 29 oktober 2021 van de Vlaamse Regering een eerste principiële goedkeuring. Onderstaande modaliteiten zijn pas definitief na de definitieve goedkeuring. 

De tegemoetkoming, in de vorm van een premie, wordt berekend per EAN-nummer en kan per EAN-nummer slechts éénmalig worden toegekend.

De premie is een forfaitaire vergoeding en het premiebedrag is gebaseerd op:

  • de startmaand van de facturatieperiode. Die ziet u op de laatste afrekeningsfactuur die u voor 1 maart 2021 ontving; 
  • het aantal kVA van de omvormer van uw decentrale productie-installatie (zoals zonnepanelen, kleine windturbine,…);
  • en het gemiddelde distributienettarief.

Per maand waarin de laatste slot-of afrekeningsfactuur viel, bedraagt de hoogte van de premie, per kVA van het omvormervermogen van de zonnepaneleninstallatie:

Startmaand van de facturatieperiode op de laatste afrekeningsfactuur die u voor 1 maart 2021 ontving: Bedrag per kVA omvormer
maart 2020 € 0.10
april 2020 € 0.33
mei 2020 € 1.71
juni 2020 € 5.21
juli 2020 € 8.76
augustus 2020 € 12.53
september 2020 € 15.71
oktober 2020 € 16.84
november 2020 € 15.70
december 2020 € 12.03
januari 2021 € 7.42
februari 2021 € 3.33

Voorbeeld: de startmaand van de facturatieperiode in de laatste afrekeningsfactuur die u voor 1 maart 2021 ontvang, valt in november 2020, en u heeft een zonnepaneleninstallatie met een omvormervermogen van 4 kVA. De premie bedraagt dan 15,70 euro x 4 = 62,80 euro.

Met de calculator in de rechterkolom kan elke prosument die aan de voorwaarden voldoet al een simulatie maken van het premiebedrag dat hij/zij kan verwachten. 

Met deze calculator kan iedereen al een simulatie maken van de premie voor teveel betaalde nettarieven. 

Published on: 
10-01-2022