Geldt de retroactieve investeringspremie ook voor rechtspersonen?

Ja, de retroactieve investeringspremie wordt toegekend aan de eigenaars van zonnepanelen met een digitale meter. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen natuurlijke personen en rechtspersonen. Ook bedrijven, lokale besturen, vzw’s,... die eigenaar zijn van zonnepanelen kunnen de retroactieve investeringspremie aanvragen als ze voldoen aan al de gestelde voorwaarden voor de installatie en de aanvraag.

Lees ook het antwoord op de vraag 'Aan welke voorwaarden moeten de installatie en de aanvraag voldoen voor de retroactieve investeringspremie?'