Wanneer, waar en hoe kan ik de retroactieve investeringspremie aanvragen?

De Vlaamse Regering startte in januari 2021 een spoedprocedure om in een retroactieve investeringspremie voor zonnepanelen te voorzien. Ondertussen werd het besluit door de Vlaamse Regering definitief goedgekeurd op vrijdag 9 juli 2021 en zal gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

Eigenaars van zonnepanelen die al een digitale meter hebben, kunnen sinds dinsdag 20 juli 2021 tot uiterlijk 18 januari 2022 retroactieve investeringspremie voor zonnepanelen aanvragen via de website van Fluvius

Eigenaars van zonnepanelen die nog geen digitale meter hebben, moeten hun premieaanvraag uiterlijk 6 maanden na de plaatsing van de digitale meter en voor 2026 (dus tot en met 31 december 2025) indienen.

Lees ook het antwoord op de vraag ‘Aan welke voorwaarden moeten de installatie en de aanvraag voldoen voor de retroactieve investeringspremie?

Laatste kans premie-aanvraag!

Tot uiterlijk 18 januari 2022 kunnen eigenaars met een zonnepaneleninstallatie van voor 2021 die al over een digitale meter beschikten voor 20 juli 2021 hun retroactieve investeringspremie aanvragen. Start uw aanvraag via het premieloket van Fluvius

Published on: 
10-01-2022