Wanneer, waar en hoe kan ik de retroactieve investeringspremie aanvragen?

De Vlaamse Regering startte in januari 2021 een spoedprocedure om in een retroactieve investeringspremie voor zonnepanelen te voorzien. Ondertussen werd het besluit door de Vlaamse Regering definitief goedgekeurd op vrijdag 9 juli 2021 en zal gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

Eigenaars van zonnepanelen die al een digitale meter hebben uiterlijk tot en met 19 januari 2022 de tijd (volgens de geplande publicatiedatum) om de premie aan te vragen (namelijk 6 maanden vanaf de inwerkingtreding van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de retroactieve investeringspremie).

Eigenaars van zonnepanelen die nog geen digitale meter hebben, moeten hun premieaanvraag uiterlijk 6 maanden na de plaatsing van de digitale meter en voor 2026 (dus tot en met 31 december 2025) indienen.

Wenst u op de hoogte te blijven van wanneer het besluit in werking treedt en wanneer het premieloket opent? Schrijf u in op onze nieuwsberichten.

Lees ook het antwoord op de vraag ‘Aan welke voorwaarden moeten de installatie en de aanvraag voldoen voor de retroactieve investeringspremie?