Is de retroactieve investeringspremie alleen voor eigenaars van zonnepanelen?

Neen, eigenaars van zonnepanelen zijn wel de grootste groep prosumenten. Daarnaast werden nog een 550-tal andere productie-installaties met terugdraaiende teller getroffen door de beslissing van het Grondwettelijk Hof o.a. kleine windmolens, micro-WKK’s, brandstofcellen, kleine waterkrachtinstallaties en pocketvergisters. Ook voor deze groep zal een retroactieve investeringspremie uitgewerkt worden zodat gemiddeld een rendement van 5% bekomen wordt.