Scherm detail dossier

Als uw dossier de status beslist heeft, vindt u in ExpertBase volgende gegevens terug in het detail van uw dossier.

Dossiergegevens

 • Algemene info: dossiernummer, dossiernaam, status dossier, lopende acties, datum van het meest recente (volledig) keuringsverslag, ...
 • Blokkering: Is enkel zichtbaar als de installatie geblokkeerd is of kan worden zoals bij het ontbreken van een periodieke keuring. Als er een blokkering actief is, kan u hier lezen wat de reden is.
 • Installatie: ligging van de installatie, vermogen, netaansluiting, EAN afname, energiebronnen, tabel inputstromen, ...
 • Beslissing: startdatum, projectcategorie, naam certificaatgerechtigde, steunperiode, …
 • Documenten: beslissing, rapporteringsmodel , …

De gegevens komen overeen met de meest recent goedgekeurde beslissing. Als er nog acties in behandeling zijn, kan dit scherm beperkte of verouderde informatie bevatten.

Acties

Hier ziet u een overzicht van alle acties in het dossier. We raden u aan niet ingediende acties, die niet meer relevant zijn te verwijderen. Er zijn zeven type acties :

 • Rechten externe partij (Wijziging externe dossierbeheerder)
 • Wijziging: via deze actie meldt u een wijziging of maakt u een periodieke keuring over in een dossier met de status Beslist
 • Aanvraag principebeslissing
 • Aanvraag definitieve beslissing
 • Aanvraag principebeslissing ingrijpende wijziging (enkel voor bij WKK)
 • Aanvraag definitieve beslissing ingrijpende wijziging (enkel voor bij WKK)
 • Aanvraag verlenging steunperiode (enkel voor groenestroominstalllaties met een startdatum voor 1 januari 2013)

De inhoud van deze acties kan u nog bekijken. Acties met de status beslist, kunnen niet meer gewijzigd worden.

Betrokkenen

Aanvrager

In een nieuw dossier (status Nieuw, Aangemeld of principebeslissing) kan enkel een werknemer van deze organisatie met het profiel Aanvrager, de actie indienen.

Toegang externe partij (= externe dossierbeheerder)

Hier mogen enkel externe partijen toegevoegd worden. Afhankelijk van de rechten dat u geeft kan de externe partij:

 • gegevens in dit dossier aanvullen.
 • gegevens in dit dossier aanvullen en een andere partij zoals bijvoorbeeld de keuringsinstantie (tijdelijk) toevoegen (mag anderen toegang geven of ontnemen is aangevinkt).
 • gegevens in dit dossier raadplegen (= alleen lezen rechten is aangevinkt).

Certificaatgerechtigde

In een dossier met de status beslist, kan een werknemer van deze organisatie met het profiel Aanvrager, een wijzigingsactie of aanvraag ingrijpende wijziging (WKK) indienen. 

Waar vind ik het detail van mijn dossier?

 • Meld aan in ExpertBase
 • Ga naar Mijn dossiers (groene balk Dossiers > Mijn dossiers).
 • Klik op het dossiernummer.
 • U komt in het scherm Detail dossier terecht.
Published on: 
09-05-2019