Aanvraag sloop- en herbouwpremie

De algemene informatie over de aanvraagprocedure wordt hier beschreven. 

Hieronder wordt opgelijst welke documenten u per stap best bij de hand houdt, alvorens de webapplicatie te starten. Onderaan vindt u de link naar de webapplicatie.

Indien u op het moment dat u de premie aanvraagt ook al over een sloopbewijs beschikt, kunt u de twee stappen van de premie-aanvraag in één keer vervolledigen.

Stap 1 (na aanvraag voor omgevingsvergunning voor sloop- en herbouw)

Gelieve volgende documenten bij de hand te houden:

 • identiteitskaart van de bouwheer/eigenaar die een gebouw sloopt en een of meerdere wooneenheden heropbouwt en aan wie de premie toekomt;
 • rekeningnummer waarop de premie gestort mag worden. Dit rekeningnummer moet toebehoren aan de aanvrager van de premie;
 • ontvangstmelding  van de omgevingsvergunning voor sloop en herbouw die u (of uw architect) ontvangen hebt na het indienen van omgevingsvergunning voor sloop en/of herbouw  (kopie van e-mail (s), pdf); Op dit document vindt u ook een ontvangstnummer (beginnend met OMV_ gevolgd door een jaartal en 6 cijfers).

Na het indienen van het webformulier stap 1 ontvangt u onmiddellijk een bevestigingsmail met een dossiercode en de mededeling of er nog voldoende budget beschikbaar is. Hou deze mail goed bij. Indien u na stap 1 binnen het kwartier geen mail ontvangt, gelieve dit onmiddellijk te melden via veka@vlaanderen.be.

Noot: Indien u op het moment dat u stap 1 doorloopt ook al over een sloopbewijs beschikt, kunt u de twee stappen van de premie-aanvraag in één keer vervolledigen.

Stap 2 (nadat de sloop werd uitgevoerd)

Gelieve volgende documenten bij de hand te houden:

 • e-mail (ontvangstbevestiging) die u ontvangen heeft na het indienen van stap 1. Via de link in deze mail krijgt u opnieuw toegang tot uw dossier. Opgelet, deze link is slechts éénmaal bruikbaar;
 • De volledige omgevingsvergunning. Indien sloop en herbouw apart werden aangevraagd, bezorgt u zowel de volledige sloop- als de herbouwvergunning (pdf). Samengevoegd in 1 document. (*). Er wordt ook gevraagd naar de datum van goedkeuring van de herbouwvergunning.
 • bewijs van uitvoering van de sloopwerken:
  • sloopfactuur met vermelding van het adres van de sloopwerken alsook de datum waarop de sloopwerken werden uitgevoerd indien de werken uitgevoerd zijn door een aannemer (op te laden bestand: pdf)
  • 1 foto van het te slopen gebouw voor de sloopwerken en 1 foto van het terrein na de sloopwerken (op te laden bestanden : png gif jpg jpeg)

Het VEKA onderzoekt vervolgens het dossier en brengt u op de hoogte van haar beslissing. In geval van goedkeuring wordt de uitbetalingsprocedure opgestart. Indien het dossier volledig is, mag u een uitbetaling verwachten binnen de 3 maanden na het indienen van het dossier.

(*)  Er zijn verschillende manieren om documenten samen te voegen tot 1 pdf-bestand: 

 • Een eerste manier is om in bvb. Word de verschillende bestanden na elkaar te plakken en op te slaan als een nieuw pdf-bestand (afdrukken naar pdf).
 • Op het internet vindt u ook diverse programma’s om verschillende pdf bestanden samen te voegen naar een nieuw pdf-bestand (zoek online op ‘pdf samenvoegen’).

Start hier de premie-aanvraag