De aanvraagprocedure

De premie-aanvraag gebeurt in principe in 2 stappen. De premie kan uitsluitend online worden aangevraagd tot en met 30 november 2019. U moet de aanvraagprocedure opstarten zo snel mogelijk NA het indienen van de aanvraag van de omgevingsvergunning voor sloop -en heropbouw.

Indien u op het moment dat u de premie aanvraagt ook al over een sloopbewijs beschikt, kunt u de twee stappen van de premie-aanvraag in één keer vervolledigen.

Stap 1

De premie moet tijdig worden aangevraagd via de webapplicatie.

Onderstaande tabel vat de verschillende gevallen samen: 

tabel somt de verschillende gevallen op

 

Stap 2

Van zodra de sloop effectief is uitgevoerd, moet de aanvrager van de premie een bewijs voorleggen van het einde van de sloopwerken en een aantal andere bewijsstukken. De premie wordt uitbetaald binnen een termijn van 3 maand na het voorleggen van dit bewijs.

Indien u op het moment dat u stap 1 uitvoert ook al over een sloopbewijs beschikt, kunt u de twee stappen van de premie-aanvraag in één keer vervolledigen.