Wie is beschermde afnemer?

Beschermde afnemers zijn mensen die recht hebben op de sociale maximumprijzen. De officiële definitie van beschermde afnemer kan u vinden in artikel 1.1.1 van het Energiebesluit.

Beschermde afnemers zijn:

 • Personen aan wie een inkomen van de sociale integratie (leefloon) wordt toegekend door het OCMW van hun gemeente
 • Personen aan wie een financiële maatschappelijke dienstverlening gelijkwaardig aan het leefloon wordt toegekend door het OCMW van hun gemeente
 • Personen die een voorschot op het gewaarborgde inkomen voor bejaarden, op een tegemoetkoming voor personen met een handicap of op een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden genieten van het OCMW van hun gemeente
 • Personen die genieten van een tegemoetkoming aan personen met een handicap ingevolge een blijvende arbeidsongeschiktheid van ten minste 65 %
 • Personen die genieten van een inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap
 • Personen die genieten van een integratietegemoetkoming aan personen met een handicap
 • Personen die genieten van een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroeger: een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden)
 • Personen die genieten van een tegemoetkoming voor hulp van derden
 • Personen die genieten van een bijkomende kinderbijslag voor kinderen die getroffen zijn door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van minstens 66 %
 • Personen die genieten van het gewaarborgde inkomen voor bejaarden
 • Personen die genieten van de inkomensgarantie voor ouderen
 • Huurders van een sociaal appartement in een gebouw dat verhuurd wordt door een sociale huisvestingsmaatschappij, waarvan de verwarming op aardgas afhangt van een collectieve installatie.

UITZONDERINGEN
Zelfs als u of een gezinslid onder een van de bovenstaande categorieën valt, heeft u geen recht op de sociale maximumprijzen indien de aansluiting betrekking heeft op:

 • een tweede verblijfplaats
 • de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw
 • uw verbruik als professionele elektriciteitsverbruiker (u bent een zelfstandige of heeft een bedrijf)
 • een tijdelijke aansluiting

Belangrijk : Ook als u een budgetmeter hebt, kunt u genieten van de sociale maximumprijzen als u behoort tot één van de categorieën rechthebbenden.