Beschermingsmaatregelen bij wanbetaling

Om de klant te beschermen werkte de Vlaamse overheid een specifieke procedure uit die de leveranciers en netbeheerders bij wanbetaling moeten volgen. Zo is de leverancier onderworpen aan strikte voorwaarden voordat hij een contract afsluit.De overheid beschouwt het beschikken over energie (en water) als een basisrecht. Als u uw rekening niet betaalt, zit u niet onmiddellijk zonder energie. Om de klant te beschermen werkte de Vlaamse overheid een specifieke procedure uit die de leveranciers en netbeheerders bij wanbetaling moeten volgen. Zo is de leverancier onderworpen aan strikte voorwaarden voordat hij een contract voor levering van elektriciteit en/of aardgas kan opzeggen. Als de leverancier het contract dan toch opzegt en de klant niet onmiddellijk een nieuw contract kan afsluiten met een andere leverancier, bestaan er voor de netbeheerder op zijn beurt verplichtingen om te garanderen dat de klant nog elektriciteit en aardgas kan blijven gebruiken. Slechts in erg uitzonderlijke situaties kan de distributienetbeheerder de toevoer van elektriciteit en/of aardgas afsluiten.

De procedure zorgt ervoor dat:

  • de leverancier bij wanbetaling van de energiefactuur een betalingsherinnering en ingebrekestelling bezorgt aan  de klant;
  • de energieleverancier de voorwaarden bij opzegging van het leveringscontract respecteert;
  • de distributienetbeheerder een budgetmeter voor elektriciteit plaatst bij wanbetaling;
  • de minimale levering van elektriciteit op 10 ampère gewaarborgd blijft;
  • er slechts in zeer strikte gevallen afsluiting mogelijk is.
Published on: 
03-07-2014