Gevallen waarin afsluiting van elektriciteit en/of aardgas toch mogelijk is

In een aantal situaties kan de distributienetbeheerder de toevoer van elektriciteit en/of gas afsluiten:

 • bij een onveilige situatie;
 • bij een leegstaande woning;
 • bij fraude door de klant;
 • als een klant na een verhuis niet laat weten welke leverancier hij wil;
 • als de klant weigert met de distributienetbeheerder een afbetalingsplan af te sluiten of het niet nakomt;
 • als de klant de normale toegang weigert tot de plaats waar de elektriciteits- of gasmeter staat opgesteld;
 • als de klant het verbruik van de minimale levering van elektriciteit aan 10 ampère niet betaalt;
 • als de klant die geen budgetmeter heeft, zijn rekeningen bij de distributienetbeheerder niet betaalt;
 • als het leveringscontract met de klant is opgezegd om een andere reden dan wanbetaling en de klant binnen 90 dagen vanaf het moment dat de distributienetbeheerder hem energie levert, geen contract afsluit met een leverancier;
 • als een klant gedurende 180 kalenderdagen zonder schuld werd beleverd door de distributienetbeheerder en binnen de 60 dagen die daarop volgen geen contract wil afsluiten met een leverancier.

Om klanten tijdens de winterperiode niet zonder energie te zetten, mag nooit worden afgesloten in de periode van 1 december tot 1 maart.

In de eerste 3 gevallen kan de distributienetbeheerder zelf de beslissing nemen tot afsluiting. In de andere gevallen geniet de klant een bijkomende bescherming en moet de distributienetbeheerder zijn verzoek tot afsluiting voor advies overmaken aan de Lokale Adviescommissie (LAC) die in elke gemeente is opgericht. Daarin zetelen de volgende leden:

 • de hoofd-maatschappelijk werker van de sociale dienst van het OCMW (die ook voorzitter van de LAC is);
 • een lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW;
 • een vertegenwoordiger van de betrokken distributienetbeheerder;
 • wanneer de klant begeleid wordt door een erkende instelling voor schuldbemiddeling kan iemand van deze instelling mee vergaderen. 

De LAC moet voorkomen dat huishoudelijke klanten worden afgesloten van elektriciteit, gas of water. De LAC vergadert om advies te geven en een oplossing te zoeken als een netbeheerder bij de LAC een verzoek tot afsluiting indient of een klant een verzoek tot heraansluiting overmaakt. Het advies van de LAC moet steeds gemotiveerd en bij consensus worden geleverd.