Herinneringsbrief en ingebrekestelling

Een klant die zijn energiefactuur niet betaalt binnen de vermelde betalingstermijn, krijgt van de leverancier een herinneringsbrief. Als de klant binnen de 15 dagen na de verzending van deze herinneringsbrief geen regeling voor betaling van de factuur treft, volgt een aangetekende ingebrekestelling. 

Als klant heb je altijd de mogelijkheid om een afbetalingsplan uit te werken om je facturen te betalen. Dit kan met de leverancier, het OCMW of een erkende instelling voor schuldbemiddeling. Meer uitleg en contactgegevens hierover staan vermeld op de herinneringsbrief en de ingebrekestelling.

Leveranciers mogen geen kosten aanrekenen aan beschermde afnemers voor het verzenden van herinneringsbrieven en ingebrekestellingen bij niet-betaling van de elektriciteits- en aardgasfactuur.