Opzegging leveringscontract elektriciteit en/of aardgas

De leverancier mag het leveringscontract voor elektriciteit en/of aardgas opzeggen:

  • als de klant binnen de 15 kalenderdagen na de aangetekende verzending van de ingebrekestelling voor wanbetaling niet reageert;
  • of als de klant de afspraken die hij maakt met de leverancier nadien niet nakomt.

Als klant heb je dus 15 dagen de tijd om op de ingebrekestelling te reageren. Wanneer dit niet gebeurt, stuurt de commerciële leverancier een opzegbrief. 

In de opzegbrief staat de opzegtermijn. Die termijn bedraagt wettelijk minstens 60 kalenderdagen. Als klant heb je twee keuzes:

  • een andere commerciële leverancier zoeken;
  • niets doen, en na zestig dagen automatisch beleverd worden door de distributienetbeheerder of noodleverancier Fluvius. Opgelet: de tarieven bij Fluvius zijn bijna altijd duurder dan de tarieven bij een commerciële leverancier.

Wanneer het contract beëindigd wordt, volgt kort nadien een eindafrekening. Deze moet samen met de openstaande schuld zo snel mogelijk betaald worden. Wanneer dit niet het geval is, wordt de schuld in veel gevallen doorgestuurd naar een deurwaarder of een incassobureau.