Prepaid voor elektriciteit en aardgas

Indien de klant de facturen van zijn netbeheerder niet correct betaalt, ontvangt hij een herinneringsbrief en een ingebrekestelling. Als hier geen reactie op komt, dan plaatst Fluvius na een periode van 60 kalenderdagen een prepaidsysteem in de digitale meter van de klant.

Prepaid werkt met een betaalkaart, die de klant op voorhand oplaadt. Op die manier kan de klant elektriciteit verbruiken tot dat het voorafbetaalde bedrag op de kaart op is. Als het bedrag op de kaart opgebruikt is, valt men nog niet onmiddellijk zonder stroom. Meer informatie over de werking van Prepaid vindt u hier.   

Prepaid is gratis, en kan niet geweigerd worden. In het geval van weigering, stuurt Fluvius het dossier door naar de Lokale Adviescommissie (LAC). Hier kan eventueel besloten worden om een klant helemaal van het elektriciteits- of aardgasnet af te sluiten.  

 

Het noodkrediet

In het Prepaidsysteem zit standaard 50 euro noodkrediet ingebouwd. Dit gaat automatisch in wanneer de Prepaidkaart een tijd niet wordt opgeladen en dus onder 0 euro zakt. Op die manier valt iemand die de Prepaidkaart niet tijdig kan opladen of onvoldoende geld heeft om op te laden niet zonder energie. Het noodkrediet is echter niet gratis. Bij de volgende oplading moet dit opnieuw aangevuld worden.