Minimale levering aardgas via Prepaid

Gezinnen die door betalingsproblemen zijn gedropt door hun energieleverancier, worden verder beleverd door de distributienetbeheerder. Als ze ook daar hun facturen niet meer kunnen betalen, wordt Prepaid door de netbeheerder geplaatst, die toelaat het verbruik vooraf te betalen. Sinds het najaar van 2009 gebeurt dit ook voor aardgas.  

In tegenstelling tot de minimale levering aan 10 ampère via Prepaid voor elektriciteit, biedt  Prepaid voor aardgas geen technisch betrouwbare en veilige mogelijkheid daartoe. Wie niet oplaadt en ook zijn noodkrediet (1000 kWh) heeft opgebruikt, valt zonder aardgas totdat hij de meter opnieuw oplaadt.

Om te vermijden dat mensen vanwege een gebrek aan geld om op te laden in de winter zonder verwarming vallen, voorzien de OCMW's gedurende de winterperiode financiële steun om de Prepaidkaart op te laden. Deze financiële tussenkomst staat voor een minimale hoeveelheid aardgas, goed voor een minimaal comfort. 

Voor de winter 2021-2022  zijn de bedragen die in het kader van deze regeling worden toegekend, bij ministerieel besluit aangepast. Alle voorzitters van de LAC's ontvingen een richtlijn voor 2021: 

pdf bestandUPDATE richtlijn OCMW's MLA 2022.pdf (389 kB)

In het kader van de aanvraag en toekenning van de minimale levering aardgas en de recuperatie van de geprefinancierde oplaadbedragen vindt het OCMW hier de volgende documenten:

doc bestandAanvraagformulier minimale levering aardgas 2021-2022 (84 kB) dat het OCMW kan gebruiken bij de behandeling van aanvragen voor de minimale levering aardgas;

- pdf bestandhalfmaandelijkse tussenkomsten jan - maart 2022.pdf (136 kB)met de bedragen van de tussenkomsten afhankelijk van de woontypologie en het type afnemer (beschermd, dus recht op het sociaal tarief voor energie / niet-beschermd) 

Vanaf april zal de aardgasnetbeheerder op basis van de registratie van deze oplaadbedragen, per OCMW een lijst samenstellen met per begunstigde het aantal toegekende halfmaandelijkse oplaadbedragen. De procedure verloopt verder als volgt:

  • Uiterlijk eind april bezorgt de aardgasnetbeheerder die lijst per e-mail aan het OCMW met de vraag die te valideren en per begunstigde aan te vullen met het gevraagde percentage aan compensatie (maximaal 70%).
  • Uiterlijk een maand na de ontvangst van de lijst bezorgt het OCMW aan de aardgasnetbeheerder per e-mail een schuldvordering met als bijlage de gevalideerde en met de gevraagde percentages aan compensatie aangevulde lijst. Een model voor schuldvordering wordt door de aardgasnetbeheerder ter beschikking gesteld. Als eventuele hiaten of rechtzettingen in de lijst extra opzoekwerk vergen (door het OCMW, de netbeheerder of beide) waardoor deze termijn overschreden dreigt te worden, kan deze in samenspraak met de netbeheerder volgens noodzaak verlengd worden.
  • Uiterlijk een maand na afloop van de periode die de OCMW’s krijgen om hun schuldvordering te bezorgen, zorgt de aardgasnetbeheerder voor de terugbetaling.

Het indienen van de gevalideerde lijsten en de schuldvorderlingen kan uitsluitend via volgend e-mailadres MLA@fluvius.be.

Opgelet

Omwille van de sterk gestegen energieprijzen werd besloten om de bedragen voor de halfmaandelijkse tussenkomsten zowel voor beschermde als niet-beschermde afnemers te herzien op basis van het geldende sociaal tarief en het tarief van de netbeheerder in het eerste trimester van 2022. Deze bedragen gelden vanaf 1 februari 2022 tot en met het einde van de toepassingsperiode van de maatregel. In januari 2022 bleven de oorspronkelijke bedragen nog behouden om administratieve fouten te vermijden. Omdat aanvragers op dat moment wel al recht hadden op de verhoging werd deze ingecalculeerd in de halfmaandelijkse tussenkomsten voor februari en maart.

Published on: 
30-09-2019