Minimale levering aardgas via de prepaidmeter

Gezinnen die door betalingsproblemen zijn gedropt door hun energieleverancier, worden verder beleverd door de distributienetbeheerder. Als ze ook daar hun facturen niet meer kunnen betalen, plaatst de netbeheerder een oplaadbare prepaidmeter, die toelaat het verbruik vooraf te betalen. Sinds het najaar van 2009 gebeurt dit ook voor aardgas.  

In tegenstelling tot de minimale levering aan 10 ampère via de prepaidmeter voor elektriciteit, biedt de prepaidmeter voor aardgas geen technisch betrouwbare en veilige mogelijkheid daartoe. Wie niet oplaadt en ook zijn noodkrediet (1000 kWh) heeft opgebruikt, valt zonder aardgas totdat hij de meter opnieuw oplaadt.

Om te vermijden dat mensen vanwege een gebrek aan geld om op te laden in de winter zonder verwarming vallen, voorzien de OCMW's gedurende de winterperiode financiële steun om op te laden. Deze financiële tussenkomst staat voor een minimale hoeveelheid aardgas, goed voor een minimaal comfort. 

Voor de winter 2020-2021  zijn de bedragen die in het kader van deze regeling worden toegekend, bij ministerieel besluit aangepast. Alle voorzitters van de LAC's ontvingen een richtlijn voor 2020: 

pdf bestand2020_richtlijn OCMW's minimumlevering gas.pdf (751 kB).

In het kader van de aanvraag en toekenning van de minimale levering aardgas en de recuperatie van de geprefinancierde oplaadbedragen vindt het OCMW hier de volgende documenten:

doc bestandaanvraagformulier minimale levering aardgas 2020-2021.doc (114 kB) dat het OCMW kan gebruiken bij de behandeling van aanvragen voor de minimale levering aardgas;

pdf bestandhalfmaandelijkse tussenkomsten 2020-2021.pdf (507 kB) met de bedragen van de tussenkomsten afhankelijk van de woontypologie en het type afnemer (beschermd, dus recht op het sociaal tarief voor energie / niet-beschermd) 

Vanaf april zal de aardgasnetbeheerder op basis van de registratie van deze oplaadbedragen, per OCMW een lijst samenstellen met per begunstigde het aantal toegekende halfmaandelijkse oplaadbedragen. De procedure verloopt verder als volgt:

  • Uiterlijk eind april bezorgt de aardgasnetbeheerder die lijst per e-mail aan het OCMW met de vraag die te valideren en per begunstigde aan te vullen met het gevraagde percentage aan compensatie (maximaal 70%).
  • Uiterlijk een maand na de ontvangst van de lijst bezorgt het OCMW aan de aardgasnetbeheerder per e-mail een schuldvordering met als bijlage de gevalideerde en met de gevraagde percentages aan compensatie aangevulde lijst. Een model voor schuldvordering wordt door de aardgasnetbeheerder ter beschikking gesteld. Als eventuele hiaten of rechtzettingen in de lijst extra opzoekwerk vergen (door het OCMW, de netbeheerder of beide) waardoor deze termijn overschreden dreigt te worden, kan deze in samenspraak met de netbeheerder volgens noodzaak verlengd worden.
  • Uiterlijk een maand na afloop van de periode die de OCMW’s krijgen om hun schuldvordering te bezorgen, zorgt de aardgasnetbeheerder voor de terugbetaling.

Het indienen van de gevalideerde lijsten en de schuldvorderlingen kan uitsluitend via volgend e-mailadres MLA@fluvius.be.