Wie heeft recht op het sociaal tarief?

Om het sociaal tarief te genieten, moet u voldoen aan één van deze drie voorwaarden:

 • Een beschermde afnemer zijn, dit wil zeggen een residentiële afnemer die elektriciteit/aardgas aankoopt voor zijn eigen verbruik, bestemd voor het huishouden, en behoren tot de categorie 1, 2A, 2B, 2C of 3.
 • Huurder zijn van een sociaal appartement (categorie 4).
 • Recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming en een contract hebben afgesloten als residentiële afnemer van elektriciteit/aardgas. Ook deze doelgroep heeft van 1 februari 2021 tot en met 31 december 2021 tijdelijk recht op het sociaal tarief. Deze uitbreiding houdt voorlopig één jaar aan (categorie 5). 

 

De categorieën van rechthebbenden op het sociaal tarief

Categorie 1:

u (of een persoon die bij u gedomicilieerd is) ontvangt een van de volgende tegemoetkomingen van het Openbaar Centrum van Maatschappelijk Welzijn (OCMW):

 • een leefloon;
 • een financiële maatschappelijke dienstverlening gelijkwaardig aan het leefloon;
 • een maatschappelijke steun van het OCMW die geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald door de federale staat;
 • een voorschot op een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) of een tegemoetkoming voor gehandicapten.

Categorie 2A:

u (of een persoon die bij u gedomicilieerd is) ontvangt een van de volgende tegemoetkomingen van de FOD Sociale Zekerheid Directie Personen met een Handicap (FOD SZ DGPH):

 • een tegemoetkoming als persoon met een handicap op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van 65 %;
 • een inkomensvervangende tegemoetkoming;
 • een integratietegemoetkoming;
 • een tegemoetkoming voor hulp van derden;
 • een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (enkel in Brussel en Wallonië);
 • een bijkomende kinderbijslag voor kinderen (enkel in Brussel en Wallonië) die getroffen zijn door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid met een minimale score van 4 punten in pijler 1 van de medisch-sociale schaal (erkenning via FOD SZ DGPH, maar betaling via het kinderbijslagfonds of sociaal verzekeringsfonds).

Categorie 2B (enkel in Vlaanderen):

u (of een persoon die bij u gedomicilieerd is) ontvangt de volgende tegemoetkoming via de Zorgkas waarbij de rechthebbende aangesloten is:

 • een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroeger: een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden).

Categorie 2C (enkel in Vlaanderen):

u (of een persoon die bij u gedomicilieerd is) ontvangt volgende tegemoetkoming via Opgroeien, team Zorgtoeslagevaluatie:

 • een zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte met een minimale score van 4 punten in pijler 1 van de medisch-sociale schaal. (vroeger: verhoogde kinderbijslag).

Categorie 3:

u (of een persoon die bij u gedomicilieerd is) ontvangt een van de volgende tegemoetkomingen van de Federale Pensioendienst (FPD):

 • een inkomensgarantie voor ouderen (IGO);
 • een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden;
 • een tegemoetkoming als persoon met een handicap op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van 65 % (een aanvullende tegemoetkoming of een tegemoetkoming ter aanvulling van het gewaarborgd inkomen);
 • een tegemoetkoming voor hulp van derden.

Categorie 4:

u bent huurder van een sociaal appartement waarvan de verwarming op aardgas afhangt van een collectieve installatie, in een gebouw dat verhuurd wordt door

 • een sociale huisvestingsmaatschappij, 
 • de gewestelijke huisvestigingsmaatschappij, 
 • sociale verhuurkantoren erkend door de gewestelijke regering (het Vlaamse Woningfonds, het ‘Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie’ en het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) of 
 • het OCMW.

Categorie 5:

u geniet van een verhoogde tegemoetkoming. 

Personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming en een contract hebben afgesloten voor de aankoop van elektriciteit en aardgas voor eigen gebruik (residentiële afnemer), hebben van 1 februari 2021 tot en met 31 december 2021 tijdelijk recht op het sociaal tarief.

Klanten die dat tijdelijke voordeel genieten zullen dat ten vroegste in mei zien op hun energiefactuur. Het sociaal tarief wordt met terugwerkende kracht toegepast vanaf 1 februari 2021.
 

 

Wanneer is het sociaal tarief niet van toepassing?

Het sociaal tarief is niet van toepassing voor:

 • tweede verblijfplaatsen (andere adressen dan uw domicilieadres);
 • gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen;
 • professionele klanten (bedrijven, organisaties, …);
 • occasionele klanten of tijdelijke aansluitingen.

Voor meer informatie kan u terecht op de site van de federale overheid

Published on: 
03-07-2014