Sociale energie efficiëntie projecten private huurwoningen

Kwetsbare gezinnen huren vaak noodgedwongen een energieverslindende woning op de private markt. Hoewel investeren in dakisolatie, spouwmuurisolatie of hoogrendementsbeglazing de energiefactuur kan drukken, ligt het voor de huurders niet voor de hand om dat te doen. Ook de huisbaas zelf blijkt vaak niet te investeren omdat hij er weinig belang bij heeft, gezien hij de energiefactuur niet betaalt.De sociale energie-efficiëntie projecten komen hieraan tegemoet met begeleiding op maat én een extra hoge premie .

Voor huurwoningen bewoond door kwetsbare huurders zorgt de Vlaamse overheid samen met de netbeheerders voor een stevig duwtje in de rug door het aanbieden van begeleiding en het geven van een extra hoge premie.

Een projectpromotor begeleidt zowel de verhuurder als de huurder bij de voorbereiding en uitvoering van de werken. Hij stelt zelf een vakbekwame aannemer aan en vraagt de premie aan bij de netbeheerder. Als verhuurder hoeft men dus niets te doen.

In ruil wordt van de verhuurder verwacht dat hij :

  • de huurprijs niet verhoogt omdat er energiebesparende werken worden uitgevoerd;
  • het lopend huurcontract niet voortijdig opzegt conform de bepalingen van de geldende huurwetgeving;
  • het restbedrag voor de investeringen betaalt.

Bij de beoordeling of een woning in aanmerking komt, gaat specifieke aandacht naar de integrale kwaliteit van de woning.

Er wordt zowel een forfaitair bedrag als een premie per oppervlakte uitbetaald.

3 investeringen komen in aanmerking.