Steun specifiek voor land- en tuinbouw

VLIF-steun

Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) ondersteunt de Vlaamse land- en tuinbouw.  

Meer informatie over de verschillende vormen van VLIF-steun

Technisch advies en ondersteuning inzake energiebesparing voor landbouwbedrijven en tuinders

De cel Energie van het Innovatiesteunpunt voor land- en tuinbouw biedt een energiescan aan waarbij op zoek wordt gegaan naar de grote energievreters. Een energiescan geeft antwoord op vragen als waar, hoeveel en op welke manier energie kan bespaard worden. Een land- of tuinbouwbedrijf biedt soms de mogelijkheid om zelf energie te produceren op basis van natuurlijke hulpbronnen. Het Innovatiesteunpunt|Energie biedt investeringsadvies over verschillende technieken. Vragen over de werking van het systeem, vergunning, investeringskost, ondersteuningsmaatregelen en terugverdientijd worden op het Innovatiesteunpunt beantwoord.

Voor meer informatie kan u terecht op https://www.innovatiesteunpunt.be/nl/advies/energiescan.
Published on: 
02-07-2014