Steunbedrag

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap kan steun toekennen van

 • maximaal 1.000.000 euro per investeringsproject voor installaties;
 • maximaal 2.000.000 euro per investeringsproject voor warmtenetten.

De Vlaamse Regering kan van het maximale steunbedrag afwijken en beslissen over een steuntoekenning als het gevraagde steunbedrag hoger is dan het maximum.

De aanvrager vraagt als steun een percentage van de in aanmerking komende kosten

De steun wordt toegekend in de vorm van een investeringssubsidie.

Maximaal aan te vragen steunpercentage

Nuttige-groenewarmte-installaties en energie-efficiënte warmtenetten met een ontwerptoevoertemperatuur aan productiezijde van minder dan 70° C

 • 65% voor kleine ondernemingen;
 • 55% voor middelgrote ondernemingen;
 • 45% voor grote ondernemingen;
 • 65% voor andere aanvragers.

Benutting van restwarmte en energie-efficiënte warmtenetten met een ontwerptoevoertemperatuur aan productiezijde van 70°C of meer

 • 50% voor kleine ondernemingen;
 • 40% voor middelgrote ondernemingen;
 • 30% voor grote ondernemingen;
 • 50% voor andere aanvragers.

Productie (en injectie) van biomethaan

 • 65% voor kleine ondernemingen;
 • 55% voor middelgrote ondernemingen;
 • 45% voor grote ondernemingen;
 • 65% voor andere aanvragers.

De uitbetaling gebeurt in 3 schijven. Per schijf vraagt u de betaling aan.