Steunbedrag en uitbetaling

De ontvankelijke investeringsprojecten worden op een objectieve wijze beoordeeld en vervolgens gerangschikt. Het voor de call beschikbare subsidiebedrag zal verdeeld worden over de gunstig gerangschikte investeringsprojecten tot de beschikbare budgettaire enveloppe is opgebruikt.

Let op, niet alle steunregelingen zijn combineerbaar. Deze steunregeling is bijvoorbeeld niet combineerbaar met het certificatensysteem.