Meldingsplicht voor installateurs

Vanaf 2022 moeten de installateurs alle stookolieketels die zij plaatsten vanaf 1 januari 2022 per kwartaal rapporteren aan het VEKA

Hoe gebeurt de melding praktisch? 

Na ieder kwartaal rapporteert de installateur de stookolieketels en ketellichamen die in het voorbije kwartaal geplaatst zijn. 

Alle stookolieketels worden aangemeld: zowel stookolieketels geplaatst bij nieuwbouw als bij bestaande bouw, in woongebouwen en in niet-residentiële gebouwen, nieuwe en tweedehandse, en los van het feit of er een aardgasaansluiting beschikbaar is of niet. 

Voor het rapporteren van de geplaatste stookolieketels, kunt u het formulier gebruiken.

De installateur rapporteert minstens de volgende gegevens:
-    datum plaatsing stookolieketel
-    locatie plaatsing stookolieketel
-    gegevens van de installateur

Problemen bij het ingeven van de locatie van de stookolieketel, via het formulier? De pdf bestandHandleiding Gebouweenheid-ID (988 kB) begeleidt u stap voor stap.

Installateurs die de meldingsplicht niet opvolgen, riskeren sancties 

Een installateur die verzaakt aan de meldingsplicht, riskeert een administratieve geldboete tot 20.000 euro.

De bouwheer of eigenaar riskeert een boete  als het VEKA vaststelt dat vanaf 1 januari 2022 nog een stookolieketel is geplaatst in die situaties waar dat niet langer is toegestaan. 

Het nagaan van inbreuken op het plaatsingsverbod en op de meldingsplicht zal gebeuren op basis van verschillende bronnen, zoals bijvoorbeeld: EPB, EPC, verbruiksgegevens, verplichte keuring van een nieuwe of gewijzigde cv-installatie, verplicht onderhoud cv-installatie, keuring van stookolietanks, … 

Regelgeving

Energiedecreet
o    artikel 13.4.11: administratieve geldboete
o    artikel 11.1/1.4: meldingsplicht

Published on: 
24-02-2021