Studiedag 5 jaar Renovatiepact: de start van een nieuwe fase

EPC voor woning

Vrijdag 13 december 2019: 9u - 16u

Voormiddagprogramma

De Europese Richtlijn EPBD vraagt aan de lidstaten om een langetermijnstrategie uit te werken om tegen 2050 te evolueren naar een energie-efficiënt en koolstofvrij gebouwenbestand. Voortbouwend op de fundamenten van het Renovatiepact legt het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap momenteel de laatste hand aan deze langetermijnstrategie.

Op de studiedag ‘5 jaar Renovatiepact’ presenteerden we u het hele verhaal en luisterden we ook naar uw input.

pdf bestandstudiedag 5 jaar Renovatiepact - VEA.pdf (6.45 MB)

Aansluitend leerde Pieter Boussemaere ons in zijn lezing “De klimaatoplossing in minder dan een uur” hoe we hoofd- van bijzaken kunnen onderscheiden en hoe we als individu deel van de oplossing kunnen zijn.

Meer over Pieter Boussemaere op https://pieterboussemaere.com

Netwerklunch

Namiddagprogramma

In de namiddag gingen we verder in interactie in parallelle workshops:

  • Workshop 1: Energiedoelstellingen 2050: hoe nieuwe eigenaars stimuleren tot grondige energetische renovatie

In het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2030 en in de Vlaamse langetermijnstrategie renovatie 2050 wordt de aankoop van een woning aanzien als een belangrijk moment om eigenaars tot grondige energetische renovatie te activeren. Het Vlaams Regeerakkoord 2019-2024 bepaalt dat we hiervoor stimuleringsacties uitwerken. Doel van deze workshop is om daarvoor input te verzamelen. Wat zijn zinvolle acties? Hoe halen we het beste rendement?

pdf bestandVerslag workshop 1 Stimulerende maatregelen (102 kB)

  • Workshop 2: Impactvolle manieren om te communiceren om zo de renovatiebereidheid bij burgers te verhogen

Renoveren, hoe begin je eraan? Hoe krijgen we burgers effectief tot het uitvoeren van een energiezuinige renovatie? Via welke communicatiekanalen of op welke manier kunnen we burgers het best bereiken? Welke informatie, opvolging en begeleiding werkt? Welke drempels moeten we overwinnen? Werkt de aanpak van de BENOvatiecoach? We nemen een lokaal initiatief als voorbeeld en wisselen communicatievoorbeelden uit die wérken.

pdf bestandPresentatie workshop 2 Klimaatpunt BENOvatiecoach (2.71 MB)

pdf bestandPresentatie workshop 2 Checklist intermediairen DKB (741 kB)

pdf bestandPresentatie workshop 2 BE REEL! Communicatie-aanpak-lokaal-renovatiebeleid (6.39 MB)

pdf bestandVerslag workshop 2 Communicatie (59 kB)

  • Workshop 3: Samenwerken om te voldoen aan ieders behoefte aan activerend renovatieadvies

(Geannuleerd)

  • Workshop 4: Beslissingsboom voor residentiële verwarming: hoe kies ik mijn volgend verwarmingssysteem?

De keuze tussen verschillende energiedragers en warmteopwekkers voor residentiële verwarming is al snel specialistenwerk. De recente bepalingen omtrent stookolieketels wekken vragen op bij burgers: voor welke verwarming kies ik best? Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap heeft een beslissingsboom uitgewerkt om zowel particulier als professional te ondersteunen bij deze keuze. Na eerder stakeholderoverleg willen we in deze workshop verdere input verzamelen. Is de nieuwe aanpak een goed concept? Welke informatie, technologieën, randvoorwaarden, valkuilen, … ontbreken er?

pdf bestandPresentatie workshop 4 beslissingsboom (773 kB)

pdf bestandVerslag workshop 4 Beslissingsboom verwarming (119 kB)

  • Workshop 5: Innovatieve oplossingen voor renovatie en energiebesparing in huis

De renovatie-uitdaging en maatschappelijke trends bieden de bouwsector kansen voor innovatieve concepten. We zien evoluties, zowel op vlak van bouwtechniek, de aanpak van grootschalige renovatieprojecten en een veranderende rol van leveranciers van producten naar diensten als de evolutie naar grootschalige en gestandaardiseerde renovaties. Aan de hand van inspirerende cases gaan we met de deelnemers na wat de voor-en nadelen zijn, welke drempels en randvoorwaarden opduiken en hoe innovatie nog meer kan gestimuleerd worden.

pdf bestandPresentaties workshop 5 Innovatie (41.6 MB)

pdf bestandVerslag workshop 5 Innovatie (119 kB)

  • Workshop 6: Een CO2-neutraal niet-residentieel gebouwenpark tegen 2050: hoe pakken we deze boeiende uitdaging aan?

Het Vlaams regeerakkoord 2019-2024 betekent een verschuiving van de focus van de renovatiestrategie naar niet-residentiële gebouwen. De grote diversiteit aan functies en karakteristieken van dit type gebouwen maakt de uitdaging echter extra groot. Doel van deze workshop is om te informeren over reeds geplande acties, maar ook om extra input te verzamelen. Wat vindt u van de haalbaarheid van de acties? Waar moet de overheid extra stimulans of ondersteuning bieden? Wat zijn belangrijke trigger points om gebouwgebruikers effectief tot renovatie aan te zetten?

pdf bestandVerslag workshop 6 CO2-neutrale niet-residentiële gebouwen (115 kB)

  • Workshop 7: De woningpas: ondersteunt het instrument u ook bij van het uitvoeren van uw taken, of die van uw organisatie?

Is de woningpas enkel een handige tool voor de burger, of ook voor u? Waarmee kunnen we de woningpas aanvullen zodat deze ook voldoet aan uw noden om woningeigenaars en huurders te informeren, adviseren en/of te begeleiden bij energetische renovaties? In deze workshop gaan we samen op zoek naar efficiënte verbeteringen in de woningpas die uw werk kunnen verlichten. Deze workshop is bedoeld voor medewerkers van organisaties die burgers ondersteunen bij energetische renovaties en bekend zijn met de algemene principes en werking van de woningpas.

pdf bestandPresentatie workshop 7 Woningpas (977 kB)

pdf bestandVerslag workshop 7 Woningpas (334 kB)

 

Published on: 
30-11-2020