Voor bedrijven

Ook bedrijven kunnen genieten van financiële ondersteuning indien zij investeren in rationeel energiegebruik of groene energie.

Zoek nu uw premies!

Tegemoetkomingen komen van verschillende instanties

Energiebeleid voor kleine en middelgrote ondernemingen