Voor bedrijven

Ook bedrijven kunnen genieten van financiële ondersteuning indien zij investeren in rationeel energiegebruik of groene energie.

Tegemoetkomingen komen van verschillende instanties

  • de federale overheid
  • de Vlaamse overheid
  • de Vlaamse elektriciteitsnetbeheerders (opgelegd door de Vlaamse overheid)
  • in een beperkt aantal gevallen: gemeente- of provinciebestuur: informeer hiernaar!

 

Energiebeleid voor kleine en middelgrote ondernemingen