Tabel inputstromen overmaken via ExpertBase

Relevant voor biogas- en biomassa-installaties met afvalstromen.

Wijzigingen en de hoeveelheden van iedere inputstroom moet u bijhouden en aanvullen in de overzichtstabel inputstromen. Wanneer u deze moet bezorgen, is afhankelijk van de wijziging.

 • Onmiddellijk als de nieuwe inputstromen ervoor zorgen dat er niet meer voldaan is aan de voorwaarden voor de toekenning van groenestroomcertificaten.
 • Binnen de maand als u in uw installatie nieuwe inputstromen begint te verbruiken.
 • Jaarlijks voor 1 mei als er enkel wijzigingen zijn in gekende inputstromen zoals stopzetting of volumeveranderingen. De geactualiseerde tabel bevat de gegevens van het afgesloten jaar.

In ExpertBase bij dossiergegevens (scherm Detail dossier) kan u de laatst goedgekeurde tabel terugvinden. Zoniet, dan kan u dit melden via het contactformulier ExpertBase.

De aangevulde tabel inputstromen maakt u als volgt over:

 • Meld aan in ExpertBase.
 • Ga naar Mijn dossiers. In dit overzicht klikt u op uw dossier.
 • Voeg een nieuwe actie toe door naast de dossiernaam op de + knop (=Actie toevoegen) te klikken.
 • Kies in het scherm Nieuwe actie aanmaken de optie een wijziging melden. Onderaan kan u een korte beschrijving toevoegen.
 • Nadat de actie aangemaakt is komt u in tabblad Toelichting  terecht. Vink wijzigingen van (de leveranciers van) inputstromen en/of jaarlijkse rapportering tabel inputstromen aan.
  • Als u nog andere wijziging te melden heeft, kan u dit hier ook aanduiden en verduidelijken.
 • De tabel voegt u toe in het tabblad Energiebronnen.
  • Als dit niet mogelijk is, mag u de tabel toevoegen als vrije bijlage in tabblad Toelichting.
 • Kijk voordat u de actie indient na of deze een duidelijk beeld geeft van de huidige situatie.
  • Als er andere gegevens gewijzigd zijn, moet u deze wijzigingen eerst in deze actie opnemen.

De actie kan ingediend worden door een gebruiker met het profiel aanvrager.

Published on: 
08-03-2019