Tegemoetkomingen van de federale overheid

De belangrijkste tegemoetkoming vanwege de federale overheid is de verhoogde investeringsaftrek.