Tegemoetkomingen van uw netbeheerder

De netbeheerders onder de koepels van Eandis en Infrax, intussen samengegaan onder de naam Fluvius, net als de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit (Elia) worden door de Vlaamse overheid verplicht om premies te geven indien u in een niet-woongebouw energiebesparende investeringen uitvoert. Beknopte samenvattende documenten :

docx bestand2020.docx (27 kB)

docx bestand2019.docx (19 kB)

 

Noot: indien u als bedrijf eigenaar bent van een woongebouw, kan u ook genieten van de premies voor woningen van de netbeheerders.