Tegemoetkomingen van uw netbeheerder

De netbeheerders onder de koepels van Eandis en Infrax, net als de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit (Elia) worden door de Vlaamse overheid verplicht om premies te geven indien u in een niet-woongebouw energiebesparende investeringen uitvoert. Beknopte samenvattende documenten :

docx bestand2017 (21 kB)

docx bestand2018.docx (18 kB)

Noot: indien u als bedrijf eigenaar bent van een woongebouw, kan u ook genieten van de premies voor woningen van de netbeheerders.