Tien miljoen euro steun voor meer groene warmte in Vlaanderen

  • 7 mei 2020

Groene stroom raakt stilaan ingeburgerd in Vlaanderen, maar groene warmte is minder bekend. Er zijn nochtans veel mogelijkheden. Bovendien is het noodzakelijk om het gebruik van fossiele brandstoffen voor warmteproductie versneld af te bouwen. Vlaams minister van Energie Zuhal Demir maakte tien miljoen euro vrij voor nieuwe investeringen. De interesse van ondernemers bleek groter dan ooit. Een twintigtal projecten zullen met de steun van de Vlaamse Regering energie-efficiëntie en de productie van groene warmte versterken.

Minister Demir lanceerde, in samenwerking met het Vlaams Energieagentschap, in maart een oproep voor projecten. De bedoeling was ondernemingen extra te stimuleren om te investeren in bijvoorbeeld warmtepompen of biomassa en om warmteoverschotten te gebruiken.

“Vandaag gaat meer dan de helft van het totale energieverbruik in Vlaanderen naar de productie van warmte. Ongeveer 5% van die warmte is afkomstig van hernieuwbare energiebronnen. Er wordt massaal gebruikgemaakt van fossiele brandstoffen. Tegelijk zien we nog een enorm potentieel restwarmte om te benutten. Op dat vlak kunnen we grote winsten boeken voor het klimaat”, reageert minister Demir. "Efficiëntie en groene warmte zijn belangrijke sporen voor onze energietransitie. Daarom hebben we met de Vlaamse Regering in het kader van het Warmteplan 2020 meer dan twintig miljoen euro projectsteun vrijgemaakt. De ondernemers hebben bijzonder enthousiast gereageerd.”

Bij de eerste oproep van 2020 werden 36 projectvoorstellen ingediend. Dat is ongeveer een derde meer dan tijdens de vorige editie. De voorstellen zijn ondertussen beoordeeld. Ze zijn gerangschikt op basis van het steunpercentage dat de projectontwikkelaars zelf hebben voorgesteld. Hoe kleiner het gevraagde steunpercentage en hoe groter de winst voor het klimaat (de berekende CO2-besparing), hoe hoger de score.

Een waaier aan investeringen ontvangt steun

Het budget wordt over een twintigtal nieuwe initiatieven verdeeld. De recent goedgekeurde projecten zorgen in de komende jaren voor zeventien kilometer extra warmtenet.

Het grootste deel van het budget (ongeveer 7,5 miljoen euro), gaat onder andere naar de uitbreiding van de warmtenetten van de afvalverbrandingsinstallaties van Roeselare, Harelbeke, Antwerpen en Oostende. Zo kan jaarlijks nog 39 GWh meer restwarmte haar weg vinden naar ziekenhuizen, een universiteitscampus en andere gebouwen. We verwelkomen ook twee nieuwe warmtenetten die vrijkomende warmte van Agfa-Gevaert in Mortsel en van Pepsico in Veurne aan gezinnen zullen aanbieden.

Ongeveer drie miljoen euro wordt verdeeld over negen installaties die samen op jaarbasis bijna 20 GWh groene warmte gaan produceren:

• vier biomassa-installaties die gebruikmaken van lokaal houtafval;
• vier installaties die warmte en koude in de bodem opslaan voor een revalidatiecentrum, een cosmeticabedrijf, individuele woningen en appartementen;
• een grote warmtepomp voor de universiteit van Leuven.

Met het budget voor biomethaanproductie (tot 250.000 euro) kon een nieuw project in Antwerpen gesteund worden.

De minister is tevreden met het resultaat van de oproep. “Om het gebruik van duurzame warmte in Vlaanderen een versnelling hoger te laten schakelen, is het van belang dat we kwaliteitsvolle projecten uitbouwen. Heel wat van de ingediende dossiers waren van een hoogstaand niveau, dat legde de lat hoog voor de andere indieners. Een aantal projectvoorstellen getuigden van potentieel, maar waren onvoldoende uitgewerkt om voor steun in aanmerking te komen.”

In het najaar staat een volgende oproep voor projecten gepland. Daarvoor is een vergelijkbaar budget gereserveerd. Zo wil de minister Vlaanderen enthousiast houden om nog meer duurzamewarmteprojecten uit te denken en in te dienen. De ondernemingen die bij de eerste ronde geen steun toegewezen kregen, hebben zo de kans om het nodige studiewerk te verrichten en opnieuw een project in te dienen.

Meer informatie volgt op www.energiesparen.be.

Published on: 
07-05-2020