Toegang ExpertBase en certificaten via gebruikersbeheer (intern)

In Gebruikersbeheer kan de lokale beheerder (domein leefmilieu) of de wettelijke vertegenwoordiger die gekend is in het KBO medewerkers van dezelfde onderneming en zichzelf toegang geven tot

 • de dossierdatabank ExpertBase
 • of de certificatendatabank het VREG-platform.

Het gebruiksrecht bepaalt of u toegang heeft tot ExpertBase of het VREG-platform. Wat u in de toepassing kan doen, wordt bepaald door het profiel. Per Gebruiksrecht mag u maximum één profiel hebben.

Enkel de lokale beheerder of de wettelijke vertegenwoordiger die gekend is in het KBO kan volgende stappen uitvoeren. De lokale beheerder werd via een mandaat aangeduid bij de registratie van de onderneming en moet een werknemer van de organisatie zijn.

Hoe geef ik toegang tot het dossier of de certificaten?

 • Ga naar Gebruikersbeheer. U gebruikt best de browser Google Chrome. U heeft uw identiteitskaart of Itsme nodig.
 • Bij het aanmelden kiest u de optie: Aanmelden namens een onderneming of organisatie.
 • Klik op de knop Nieuw recht toekennen.
 • Selecteer of voeg de persoon toe waaraan u een recht wenst toe te voegen.
  • Als de persoon niet weergegeven wordt in de lijst, klikt u op Persoon toevoegen. Vul het rijksregisternummer van die persoon in en klik op Ga verder. De gegevens zullen uit het rijksregister opgehaald worden. De contactgegevens zal u moeten aanvullen.
 • Selecteer het gewenste gebruikersrecht :
  • VEKA ExpertBase Gebruiker  als de gebruiker toegang nodig heeft tot het dossier.
  • VREG Tradebase Rekeninghouder als de gebruiker toegang nodig heeft tot de certificaten.
 • Selecteer het gewenste profiel.
  • Aanvrager of dossierbeheerder voor het gebruiksrecht VEKA ExpertBase Gebruiker.
  • Verantwoordelijke, gebruiker of raadpleger voor het gebruiksrecht VREG Tradebase Rekeninghouder. Selecteer maximum 1 profiel.
 • Klik op de knop Recht toekennen.
 • Bevestig de toekenning.
 • Herhaal bovenstaande stappen, als de gebruiker zowel toegang tot het dossier als de certificaten nodig heeft.
 • Sluit de toepassing pas af, nadat u de melding Recht succesvol toegekend ziet.
 • Een paar uur later kan de persoon aanmelden in de toepassing waaraan u toegang gegeven hebt.

Hoe pas ik een profiel aan?

Meerdere profielen veroorzaken foutmeldingen. Als er meerdere profielen aangeduid werden, dan moet de lokale beheerder de overbodige profielen verwijderen door volgende stappen uit te voeren:

 • Ga naar Gebruikersbeheer. U gebruikt best de browser Google Chrome. U heeft uw identiteitskaart of Itsme nodig.
 • Bij het aanmelden kiest u de optie: Aanmelden namens een onderneming of organisatie.
 • Vul de naam in van de persoon, waarvoor u het profiel wil aanpassen.
  Via de hoofdpagina kan er op een persoon gezocht worden door de naam van de persoon in te geven (invulveld/kader boven Mijn taken) en nadien op de knop Zoek te klikken. De gegevens van deze persoon worden weergegeven (voornaam, naam, geboortedatum,...).
 • Klik op Details in de kolom Acties. U krijgt een overzicht van de gebruiksrechten van deze persoon.
 • Klik op Details om het profiel te bekijken.
 • Klik op de knop Bewerken om het profiel aan te passen.
 • Kijk na of het gewenste profiel in de rechterkolom Geselecteerd staat.
  Via de pijltjes (tussen de kolommen Beschikbaar en Geselecteerd) kan u het profiel aanpassen.
  Als er in de rechterkolom meerdere profielen staan, moet u de overbodige profielen verplaatsen naar de kolom Beschikbaar.
 • Klik (onderaan) op de knop Verder.
 • Kijk de gegevens na.
 • Bevestig de gegevens.

Hoe verwijder ik rechten?

Als een werknemer de organisatie verlaat, dan moet de lokale beheerder de toegang (en werkrelatie) van die persoon verwijderen door volgende stappen uit te voeren:

 • Ga naar Gebruikersbeheer. U gebruikt best de browser Google Chrome. U heeft uw identiteitskaart of Itsme nodig.
 • Bij het aanmelden kiest u de optie: Aanmelden namens een onderneming of organisatie.
 • Vul de naam in van de persoon waarvoor u de toegangsrechten wil verwijderen.
  Via de hoofdpagina kan er op een persoon gezocht worden door de naam van de persoon in te geven (invulveld/kader boven Mijn taken).
 • De gegevens van deze persoon worden weergegeven (voornaam, naam, geboortedatum,...). Klik op Details in de kolom Acties.
 • U krijgt een overzicht van de gebruiksrechten van deze persoon (per onderneming). Klik rechts op de knop verwijderen.
 • U kan een reden ingeven. Klik (onderaan) op de knop Verder.
 • Als u de rechten voor deze persoon wil verwijderen, dan moet u dit bevestigen.
 • Bovenaan ziet u de melding Het gebruiksrecht is verwijderd.
 • Verwijder ook de werkrelatie, als deze persoon de organisatie verlaten heeft.

Hoe verleng ik de duur van de gebruiksrechten?

 • Ga naar Gebruikersbeheer. U gebruikt best de browser Google Chrome. U heeft uw identiteitskaart of Itsme nodig.
 • Bij het aanmelden kiest u de optie: Aanmelden namens een onderneming of organisatie.
 • Vul de naam in van de persoon, waarvoor u het profiel wil aanpassen.
  Via de hoofdpagina kan er op een persoon gezocht worden door de naam van de persoon in te geven (invulveld/kader boven Mijn taken) en nadien op de knop Zoek te klikken. De gegevens van deze persoon worden weergegeven (voornaam, naam, geboortedatum,...).
 • Klik in de kolom Acties  op de knop Details . U krijgt een overzicht van de gebruiksrechten van deze persoon.
  In de rechterbovenhoek van de gele balk ziet u wat de duur van de werkrelatie van de gebruikermet uw organisatie is. Een gebruikersrecht kan nooit langer lopen dan de werkrelatie.
 • Klik op de knop Verleng werkrelatie en gebruikersrechten .
  Hiermee wordt zowel de werkrelatie als alle gebruikersrechten die gekoppeld zijn aan deze werkrelatie tot hun maximale periode verlengd.
 • Klik op verder om zowel de werkrelatie als het gebruikersrecht die gekoppeld is aan deze werkrelatie tot hun maximale periode te verlengen (4 jaar).

Wie heeft toegang?

Heb ik toegang tot Gebruikersbeheer?

Om toegang te hebben tot de website van het Gebruikersbeheer moet u beschikken over het recht Lokale Beheerder Domein Leefmilieu. De lokale beheerder werd aangeduid bij de registratie van de onderneming en moet een werknemer van de organisatie zijn.

Ik ben lokale beheerder, waarom heb ik geen toegang tot het dossier of de certificaten?

U moet uzelf via Gebruikersbeheer de nodige gebruiksrechten en profiel geven.

Ik wil toegang tot het dossier en de certificaten.

De lokale beheerder moet u twee gebruiksrechten met 1 profiel geven:

 • VREG Tradebase Rekeninghouder (= certificaten)
 • en VEKA ExpertBase Gebruiker (= dossier).

Ik wil een overzicht van alle gebruikers hun rechten

Wil u een overzicht van welke werknemers via Gebruikersbeheer toegang hebben? Dat kan als de lokale beheerder volgende stappen uitvoert:

 • Ga naar Gebruikersbeheer. U gebruikt best de browser Google Chrome. U heeft uw identiteitskaart of Itsme nodig.
 • Bij het aanmelden kiest u de optie: Aanmelden namens een onderneming of organisatie. U komt op de hoofdpagina terecht.
 • Klik op Toekenning opzoeken (in de kader Rechten beheren). U komt op de pagina Zoek gebruikersrecht toekenning terecht.
 • Duid de organisatie aan en klik op de knop Zoek. U krijgt een overzicht van alle gebruikers met hun gebruiksrechten en profielen.
 • U kan het overzicht downloaden (onderaan de kader).

Betekenis gebruiksrecht en profiel

Gebruiksrecht = Toegang tot

Profiel/context = Wat kan ik in de toepassing Als er één profiel aangeduid werd kan u
Combinatie is mogelijk Maximum 1 profiel per gebruiksrecht  

Lokale Beheerder Domein

= Gebruikersbeheer

Leefmilieu uzelf en anderen medewerkers het gebruiksrecht VREG TradeBase Rekeninghouder of VEKA ExpertBase Gebruiker geven.

VREG Tradebase Rekeninghouder = certificaten

Verantwoordelijke groenestroomcertificaten, warmte-krachtcertificaten en garanties van oorsprong verhandelen en beheren. Gegevens wijzigen zoals de contactgegevens, bankrekeningnummer en voorkeuren.
Gebruiker groenestroomcertificaten, warmte-krachtcertificaten en garanties van oorsprong verhandelen en beheren.
Raadpleger

groenestroomcertificaten, warmte-krachtcertificaten en garanties van oorsprong raadplegen = alleen lezen rechten. Dit profiel kan geen transacties invoeren.

VEKA ExpertBase Gebruiker = dossiers Aanvrager een dossier raadplegen, opstarten, ondertekenen, wijzigingen melden en de actie indienen (heeft de meeste rechten).
Dossierbeheerder een dossier raadplegen, opstarten en vervolledigen. Dit profiel kan geen actie of aanvraag indienen.

 

Hoe wijzig ik de lokale beheerder?

De Lokale Beheerder (domein leefmilieu) kan enkel toegevoegd of gewijzigd worden door de Toegangsbeheerder of Hoofd lokale beheerder.

Via de pagina Beheer der Toegangsbeheerders kan een

 • Hoofdtoegangsbeheerder (HTB) aangesteld of gewijzigd worden.
 • Toegangsbeheerder (TB) door de Hoofdtoegangsbeheerder aangesteld worden (= delegeren van toegangsbeheer binnen de onderneming)
 • gebruiksrecht toegekend worden (via Toegangen beheren > Andere specifieke systemen).
Published on: 
25-02-2021