Toelichting biomassa

De figuur toont een energiestroomdiagram van een motor-generator die werkt op plantaardige olie, zoals palm- of koolzaadolie. In het voorbeeld staan alle nodige meters op de ideale plaats.

energiestroomdiagram biomassa

Bespreking van de energiestroom

We volgen de energiestroom en beginnen rechtsboven. Deze biomassa-installatie verwerkt buitenlandse biomassa, dus de transportenergie (Etrp) wordt afgetrokken. Dat gebeurt door de hoeveelheid plantaardige olie te vermenigvuldigen met de factor voor de transportenergie(Etrp). De voorbehandelingsenergie (Evb,GS) voor de productie van de palm- of koolzaadolie (Evb,GS) wordt berekend door de hoeveelheid plantaardige olie te vermenigvuldigen met een factor voor de voorbehandelingsenergie. Beide (Etrp en Evb,GS) worden bepaald aan de hand van een tweejaarlijkse audit. De controle op de geleverde biomassa gebeurt aan de hand van leveringsbonnen.

De palm- of koolzaadolie wordt opgeslagen in een tank. Van daaruit vertrekt een aanvoerleiding naar de motor-generator die er elektriciteit mee opwekt. Om de motor te starten en te stoppen wordt meestal ook stookolie (diesel) gebruikt, die opgeslagen wordt in een tank.

In de aanvoerleiding naar de motor moet de hoeveelheid stookolie (FSO) en de hoeveelheid plantaardige olie (FPO) gemeten worden. De onderste verbrandingswaarden van stookolie en plantaardige olie zijn vaste waarden, waarmee de hoeveelheid energie uit stookolie (FSO) en plantaardige olie (FPO) berekend worden, en vervolgens ook de groenfactor (G).

Vooraleer de netto elektriciteitsproductie (Enetto,GS) gemeten wordt, worden de lokale voorbehandeling en alle hulpdiensten van de biomassa-installatie afgetakt. Als het op temperatuur houden van de koolzaad- of palmolie elektrisch gebeurt, takt u deze voorbehandeling af vóór de elektriciteitsmeting. Is dit niet het geval, als bijvoorbeeld het op temperatuur houden gebeurt met koelwater van de motor, moet de hoeveelheid warmte die daarvoor nodig is (QPO) gemeten worden. Het equivalente elektrische verbruik wordt als voorbehandeling afgetrokken.

Ten slotte verbruikt deze installatie zelf een deel van de geproduceerde elektriciteit (eigen verbruik). Dat verbruik moet niet gemeten worden. U mag voor of na de transformator aftakken. Geeft dit duidelijk weer in het energiestroomdiagram.

 

Aandachtspunt bij palm- of koolzaadolie

Waarschijnlijk gebeurt de voorbehandeling van palm- of koolzaadolie niet in uw eigen installatie. Daarom moet u een audit voorleggen waarin de voorbehandelings- en transportenergie (Evb,GS en Etrp) worden berekend. Bij deze audit hoort ook een verklaring op erewoord van uw biobrandstofproducent. Zo wordt bevestigd dat het auditrapport wel degelijk betrekking heeft op de biobrandstof die aan uw installatie geleverd wordt. Deze audit blijft geldig gedurende een periode van twee jaar. Na deze periode moet deze audit vernieuwd worden. In de meeste gevallen zal de biobrandstofleverancier de nodige stappen ondernemen. Een voorbeeld van de verklaring op erewoord vindt u in bijlage bij MEDE-2007-1.
 

Published on: 
31-07-2019