Toelichting voor biogas uit vergisting

Onderstaande figuur toont een principeschema van de energiestroom in een complexe biogasinstallatie, zoals een mestvergister. U kunt dit energiestroomdiagram als basis gebruiken en aanpassen aan uw situatie.

energiestroomdiagram biogas

Bespreking van de energiestroom

We volgen de energiestroom en beginnen rechtsboven. Deze biogasinstallatie verwerkt buitenlandse biomassa, dus de transportenergie (Etrp) wordt afgetrokken. Met de weegbrug wordt de hoeveelheid van elke biomassastroom gewogen.

In dit voorbeeld is vergisting niet de beste beschikbare technologie (Mnt-BBT) voor alle in de installatie gebruikte biomassastromen. Voor de berekening van de netto hoeveelheid geproduceerde elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen (EGSC) moet het totaal van de stromen opgesplitst worden in

  • MBBT, zoals bijvoorbeeld mest en organisch biologische afvalstoffen (afgekort OBA’s),
  • en Mnt-BBT, zoals bijvoorbeeld energiegewassen.

Er wordt ook aardgas gebruikt. De hoeveelheid aardgasenergie (FAG) en de hoeveelheid biogasenergie  (FBG, niet op de figuur aangegeven), moeten worden gemeten om de groenfactor (G) te berekenen. Om de hoeveelheid biogasenergie te berekenen, moet de hoeveelheid biogas (VBG), en de onderste verbrandingswaarde (OVWBG) van het biogas (VBG) gemeten worden. Voor aardgas is die meting niet nodig, omdat de onderste verbrandingswaarde een vaste waarde is.

Het biogas wordt ontzwaveld, gedroogd en op druk gebracht (biogasbehandeling). Daarna wordt er door de motor-generator elektriciteit mee opgewekt. Vooraleer die elektriciteit gemeten wordt (Enetto,GS), worden alle hulpdiensten (Ehd,GS) van de biogasinstallatie afgetakt.

De voorbehandeling(Evb,GS) wordt na de meting afgetakt. Enkel als de vergisting de beste beschikbare technologie (MBBT) is voor alle gebruikte biomassastromen, moet de voorbehandeling niet gemeten worden. Is dit niet het geval (Mnt-BBT), bijvoorbeeld bij gebruik van energiegewassen, dan moet het elektriciteitsverbruik van de voorbehandeling (Everg + EBG) gemeten worden. Het verbruik van de voorbehandeling wordt enkel afgetrokken voor de biomassastromen waarvoor vergisting niet de beste beschikbare technologie (Mnt-BBT) is.

Ten slotte verbruikt deze installatie zelf een deel van de geproduceerde elektriciteit (eigen verbruik). Dat verbruik moet niet gemeten worden. U mag voor of na de transformator aftakken. Geef dit duidelijk weer in het energiestroomdiagram.
 

Published on: 
31-07-2019