Toetreding bedrijven tot de energiebeleidsovereenkomsten 2015-2020

Bedrijven die wensen toe te treden tot de energiebeleidsovereenkomst, moeten het toetredingsformulier invullen en overmaken aan de Commissie EBO. Er zijn aparte formulieren voor de VER en voor de niet-VER bedrijven.

Ondernemingen die voor meerdere van hun vestigingen wensen toe te treden, dienen per vestiging een toetredingsformulier in te vullen en over te maken.

Nuttige websites