Welke investeringen komen in aanmerking?

Investering Minimale nieuw te isoleren oppervlakte
dak- of zoldervloerisolatie 30 m2
isolatie van buitenmuren (aan de buitenzijde, aan de binnenzijde of via de spouw) 30 m2
vloer- of kelderplafondisolatie 30 m2
nieuw geplaatste beglazing 5 m2
zonneboiler  
warmtepomp  
ventilatiesysteem*  

* Voor het plaatsen van een ventilatiesysteem is er geen individuele premie. De installatie kan echter wel meetellen als investering binnen de voucher.

Je investeert in minstens 3 van deze energiebesparende maatregelen. Uiteraard moet je voldoen aan de premievoorwaarden van de gekozen maatregel (of van het ventilatiesysteem) maar ook aan de bijkomende
voorwaarden:

  • De eindfactuur van de eerste investering heeft een datum vanaf 1 januari 2017. De volgorde waarin je de investeringen uitvoert, speelt geen rol.
  • Alle eindfacturen van de investeringen vallen binnen een periode van 5 jaar te tellen vanaf de datum van de eindfactuur van de eerste investering die je kiest voor de totaalrenovatiebonus.
  • Enkel ventilatiesystemen die warmte halen uit de afvoerlucht om de toevoerlucht op te warmen evenals vraaggestuurde ventilatiesystemen komen in aanmerking. Het ventilatiesysteem moet voor de volledige woning gebruikt worden. Er is steeds een debietsmeting nodig om de werkelijke debieten te staven.
  • Na het uitvoeren van een isolatie investering (dak, muur, vloer of glas) moet je wooneenheid voor de betreffende maatregel(en) volledig geïsoleerd zijn volgens de voorwaarden die gelden voor de standaardpremies voor dit type energiebesparende investering om mee te tellen als 1 van de 7 maatregelen.
    • Voorbeeld : Alle daken van de volledige woning moeten geïsoleerd zijn met een isolatiemateriaal waarvan de warmteweerstand minstens 4,5 m2K/W bedraagt, opdat de nieuwe investering in dakisolatie (waarvan minstens 30 m2 met eindfactuur vanaf 2017) mee kan tellen als 1 van de 7 investeringen van de totaalrenovatiebonus. Voldoen niet alle daken van deze woning, kan er voor de nieuwe investering wel een individuele premie worden uitbetaald, maar telt dakisolatie niet mee als 1 van de 7 investeringen van de voucher.
  • Na de vijfde investering moet er een energieprestatiecertificaat (EPC) worden voorgelegd waaruit blijkt wat de huidige energieprestatie is van de betreffende wooneenheid. Dit EPC moet dus met andere woorden dienen om aan te tonen dat het volledige dak, alle muren, alle vloeren, alle beglazing in orde is, indien je die betreffende maatregelen wil laten meetellen voor de totaalrenovatiebonus.

Investeringen in gemeenschappelijke delen van een woongebouw of collectief geplaatste thermische zonnecollectorsystemen, warmtepompsystemen of ventilatiesystemen, tellen mee voor de totaalrenovatiebonus van elk van de betrokken appartementen.

Belangrijke uitzondering:

Indien er op basis van een uit 2017 daterende eindfactuur een combinatiepremie voor beglazing dan wel spouwmuurisolatie of isolatie langs de buitenzijde van een buitenmuur werd toegekend, dan kunnen investeringen
in beglazing, spouwmuurisolatie of isolatie langs de buitenzijde van een buitenmuur nooit meetellen als 1 van de 7 investeringen van de voucher.

De oude combinatiepremie bestaat in 2017 enkel nog voor personen die al voor 1 van de 2 investeringen (in glas of in muurisolatie) een eindfactuur hebben en de tweede investering met eindfactuur in 2017 uitvoeren. Deze personen kunnen er voor kiezen om alsnog te gaan voor de combinatiepremie, maar moeten er dan rekening mee houden dat geen enkele (ook toekomstige) investering in glas en in muurisolatie (in de spouw of langs de buitenzijde) nog kan meetellen voor de totaalrenovatiebonus van de betrokken woning.